Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Letné a jesenné šaláty

Tradícia pestovania šalátu siaha až do antických čias. Šalát bol tiež ozdobou stredovekých záhrad a už vtedy sa stal súčasťou ľudovej stravy v Európe.

V súčasnosti sa pestuje snáď na celom svete a to v rôznych formách. Jeho rozmanitosť umožňuje využitie v kuchyni počas celého roka.

Spôsoby pestovania

Vzhľadom na krátku vegetačnú dobu a jeho nároky na prostredie, môžeme šalát pestovať celé vegetačné obdobie.

V letnom a jesennom období sa v osevnom postupe zaraďuje ako medziplodina alebo následná plodina.

Letný šalát pestujeme z priesad alebo z priamej sejby.

Priesady - dopestujeme redšou sejbou na záhon od apríla do polovice júna. Sadíme od konca mája do polovice júla a zberáme od júla do októbra.

Letný šalát z priamej sejby - sejeme od konca apríla do polovice júna.

Pre jesenné pestovanie - sa odporúča sejba od polovice júla do konca júla.

Ošetrovanie počas vegetácie

Porast hlávkového šalátu počas vegetácie ošetrujeme takmer rovnako pri všetkých spôsoboch pestovania. Základom je dobré zakorenenie priesad do dvoch týždňov po vysadení. Pri priamej sejbe je porast zapojený keď má vytvorených 6-8 pravých listov.

Šalát vyžaduje kyprú a prevzdušnenú pôdu a preto kypríme 2-3 razy, kým sa vytvoria hlávky.

Pri závlahe je dôležité udržiavať povrch dostatočne vlhký, najmä kým listové ružice neprikryjú povrch pôdy. Do obdobia tvorby hlávok sa môže zavlažovať postrekom zvrchu, neskôr je lepšie zavlažovať ku koreňom.

Šalát sa konzumuje prevažne v surovom stave a preto ochrana proti chorobám a škodcom spočíva hlavne v prevencii a to morením osiva a pôdneho substrátu. Ošetrenie konzumných šalátov je veľmi obmedzené pre nebezpečie pôsobenia reziduí.

Popis jednotlivých druhov

Pre letné a jesenné pestovanie sú vhodné letné odrody maslového typu alebo ľadový šalát. Pravidelným a spoľahlivým zdrojom zásobenia v tomto období sú tiež šaláty listové, ktoré síce nevytvárajú typické hlávky, ale sú rovnako chutné a vhodné hlavne pre pestovanie v záhradkách.

Patrí sem: šalát rímsky, listový a šalát na rezanie.

Šalát ľadový – Lactuca sativa L. var. capitata

Je najmladšou formou hlávkového šalátu a je vhodný na pestovanie v letnom období, pretože nevybieha do kvetu. Hlávky dorastajú až do hmotnosti 1 kilogramu, dobre znášajú prepravu a krátkodobé skladovanie.

Listy, ktoré sú na okraji typicky pílkované sú krehké, šťavnaté a obsahujú menej horkých látok, ako ostatné hlávkové šaláty.

Šalát rímsky – Lactuca sativa L. var. longifolia

Patrí k najstarším známym druhom a je rozšírený v južných krajinách Európy a tiež v Rakúsku. U nás sa pestuje len zriedka.

Rímsky šalát je náročnejší ako šalát hlávkový a vyžaduje pôdy s dostatočnou zásobou humusu, živín a vody. Vzhľadom na jeho nároky na teplo, sa pestuje v letných mesiacoch a to z priamej sejby alebo z priesad. Priesady vysádzame do sponu 0,3-0,4 x 0,3 m. Vegetačné obdobie po zber je 10-14 týždňov.

V čase, keď sú dostatočne vyvinuté voľné hlávky listov, zväzujeme ich v hornej tretine lykom, aby sme získali vybielené a jemné hlávky. Tieto ale nesmieme nechať uviazané dlhšie ako 10 dní, aby nevybiehali do kvetu. Šalát rímsky je úrodný a z 1 m2 môžeme získať 2-3 kg kvalitných hlávok.

Šalát listový – Lactuca sativa L. var. crispa

Vytvára najskôr riedku prízemnú ružicu listov, z ktorej veľmi rýchlo vyrastá bohato olistená byľ až do výšky 1 m. Listy sú obrátenovajcovité, hladké na okrajoch kučeravé a majú jemnú konzistenciu. Listy sa zberajú postupne zdola nahor a to počas celého vegetačného obdobia až do kvitnutia. Listový šalát pestujeme z priamej sejby na jar a sejbu môžeme opakovať koncom augusta až začiatkom septembra.

Šalát na rezanie – Lactuca sativa L. var. secalina

Podobá sa listovému šalátu a často sa s ním zamieňa. Rastlina vytvára hustú ružicu listov, v ktorej sa vnútorné listy zvinú a vytvoria náznak voľnej hlávky. Na konzum sa odrezávajú celé ružice. Tento šalát má podobnú hodnotu a uplatnenie ako šalát hlávkový, len v surovom stave má trochu drsnejšiu chuť.

Šalát na rezanie sejeme podľa predpokladaného zberu. Na dopestovanie konzumných listov potrebujeme 4-6 týždňov. Siať môžeme od marca do augusta.

 

Vystavené: 15.3. 2006

Autor textu: Ing. Jarmila Pakanová