Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 
 


Vysádzanie hlúbovín

Starostlivá príprava záhonov je veľmi dôležitá pri skorej jarnej výsadbe. Začíname s ňou len čo pôda obschne a pozemok sa stane prístupným.

Hlúboviny patria medzi najrozšírenejšie pestované zeleniny u nás. Pre skoré poľné pestovanie ich môžeme začať vysádzať od konca marca, spravidla začiatkom apríla. Prvoradým predpokladom úspešného pestovania je kvalitne predpestovaná priesada.

V našich klimatických podmienkach má pestovanie zeleniny z predpestovanej priesady svoje opodstatnenie a celý rad predností, hlavne pre záhradkárov pri pestovaní na malých plochách. Priesady hlúbovín pre skoré jarné výsadby predpestujeme v skleníku alebo v parenisku. Pre neskoršie a letné výsadby je vhodné predpestovanie vo fóliovníku alebo vonku na chránených záhonoch. Tento spôsob je najjednoduchší, ale práve tu často dochádza pri manipulácii k poškodeniu koreňov, čo má potom nepriaznivý vplyv pri zakoreňovaní priesad, lebo môže dôjsť k tzv. presadzovaciemu šoku.

Ako najvhodnejšie je preto dopestovanie priesad v rašelinových balíčkoch, v plastových zakoreňovačoch a minisadbovačoch. Pri tomto pestovaní je najmenšia spotreba rašelinového substrátu a tiež je potrebný menší priestor na predpestovanie a preto je tento spôsob najvýhodnejší.

Nakoľko sme priesady pestovali v klimatizovaných priestoroch, pred výsadbou do voľnej pôdy je veľmi dôležité ich postupné otužovanie, ktoré robíme s predstihom 10 – 14 dní pred plánovanou výsadbou.

Kapusta hlávková

  • skoré odrody: dĺžkou vegetačnej doby od výsadby 55 – 65 dní, vysádzame koncom marca až začiatkom apríla do sponu 0,4 x 0,4 m
  • poloskoré odrody: s vegetačnou dobou 75 – 90 dní od výsadby, vysádzame od polovice apríla do konca júna do sponu 0,5 x 0,5 m
  • poloneskoré odrody: s vegetačnou dobou 100 – 150 dní, vysádzame od polovice apríla do konca mája do sponu 0,6 x 0,6 m
  • neskoré odrody: s vegetačnou dobou 140 – 160 dní, vysádzame od polovice apríla do polovice mája do sponu 0,5 x 0,5 m

Kapusta ako aj ostatné hlúboviny vyžaduje dostatočnú zásobu živín v pôde a preto ich pestujeme v prvej trati po jesennom zapracovaní maštaľného hnoja alebo kvalitného kompostu.

Kel hlávkový

S výsadbou priesad začíname už od začiatku apríla.

  • skoré odrody: vysádzame do sponu 0,4 x 0,4 m, dĺžka vegetačnej doby od výsadby po konzumnú zrelosť je 50 – 70 dní
  • letné odrody: vysádzame do sponu 0,5 x 0,5 m, dĺžka vegetačnej doby od výsadby po konzumnú zrelosť je 100 - 120 dní
  • neskoré odrody: vysádzame do sponu 0,6 x 0,6 m, dĺžka vegetačnej doby od výsadby po konzumnú zrelosť je 120 - 160 dní

Kel sa v nárokoch na prostredie, zaradenie v osevnom postupe a prípravou pôdy zhoduje s kapustou, môže sa však pestovať aj vo vyšších a drsnejších polohách.

Kel kučeravý

Pre pestovaní z priesad ho vysádzame do sponu 0,5 x 0,5 až 0,8 x 0,8 m. Je najmenej náročným druhom z hlúbovín. Dobre znáša chladné a mrazivé počasie, preto sa hodí aj do vyšších polôh.

Kel ružičkový

Dopestované priesady sa vysádzajú v máji, pri neskorších termínoch výsadby nepriaznivo na počiatočný rast vplýva výskyt vysokých teplôt. Nižšie a skoré odrody pestujeme v spone 0,6 x 0,6 m, pre tradične staršie odrody je lepší spon 0,7 x 0,5 – 0,7 m. Vysadené rastliny poskytujú ochranu napríklad uhorkám lebo tvoria kulisu proti vetrom.

Karfiol

Dobre otužená priesada karfiolu na skoré poľné pestovanie sa podľa nástupu jari môže vysádzať od konca marca, spravidla však začiatkom apríla. Priesady sa vysádzajú do riadkov vzdialených 0,45 x 0,5 m a v riadkoch na vzdialenosť 0,3 m – skoré slabo olistené odrody 0,45 m u väčšiny odrôd, a u tzv. ťažkých typov karfiolu 0,5 – 0,6 m.

Karfiol je oproti ostatným hlúbovinám vysoko náročná zelenina na pôdno-klimatické podmienky a agrotechniku. Vyžaduje hlbokú, úrodnú, kyprú dobre vyhnojenú pôdu a pravidelnú závlahu hlavne v období intenzívneho rastu a tvorby ružíc.

Brokolica

Pestovateľská istota pri tejto zelenine je dobrá, a celkove je menej náročná ako karfiol. Môžeme ju pestovať aj o vyšších, chladnejších a vlhších polohách. Na skoré pestovanie sa vysádza už od začiatku apríla, v závislosti od odrôd sa volí rozpätie riadkov 0,5 – 0,6 m a v riadku na vzdialenosť 0,45 – 0,4 m. Istejšia ako jarná výsadba s letným zberom je jesenná kultúra, ktorá lepšie zodpovedá nárokom brokolice na miernejšie teploty a bohatú vlahu.

Kaleráb

Skoré odrody pre výsadbu koncom marca a začiatkom apríla, vysádzame do sponu 0,25 x 0,25 – 0,3 m, poloskoré a neskoré 0,4 x 0,4 – 0,5 m. Pri výsadbe musíme dbať na to, aby sme ich nesadili príliš hlboko, pretože potom vytvárajú pretiahnuté buľvičky. Vyrovnaný vlahový režim znižuje nebezpečenstvo praskania a drevnatenia buliev. Široký sortiment odrôd umožňuje pestovanie kalerábu počas celej vegetačnej doby, aj keď najžiadanejší je na jar.

Po vysadení priesad treba veľkú pozornosť venovať ochrane proti škodcom a chorobám (mlynárik kapustný, mora kapustová, voška kapustová, skočky, piliarka repková ).

Porasty počas vegetácie udržiavame čisté bez burín. Na ich ničenie používame medziriadkové plečkovanie a ručnú okopávku, pokiaľ sa porast nezapojí. Hlúboviny sú náročné na vlahu preto ich pravidelne a podľa nárokov zavlažujeme, aby netrpeli suchom.

Sortiment ponúkaných odrôd hlúbovín je v súčasnosti dostatočne široký a preto je vhodné vysadiť na záhradku odrody s rôznou dĺžkou vegetačnej doby, aby sme si tak zabezpečili plynulé samozásobenie touto obľúbenou zeleninou.

 

Vystavené: 7.4. 2005

Autor textu: Ing. Jarmila Pakanová