Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky
Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Skontrolujte si pivnicu

Každý záhradkár pocíti radosť pri zbere svojej úrody. Najväčším problémom je krátka trvácnosť. Ak ju nestačí konzumovať, snaží sa ju čo najvhodnejšie zúžitkovať. Pestovatelia si chcú uchovať ovocie a zeleninu na neskoršie obdobie a tak musia ich konzervovať a tým predĺžiť ich konzum na celý rok. Zvyšok ovocia a zeleniny musia správnym a vhodným spôsobom uskladniť.

Zeleninu ak uskladňujeme v pivnici, musíme dodržať určité pravidlá. Teplota sa v takýchto priestoroch má pohybovať okolo 10 C a relatívna vzdušná vlhkosť medzi 85 – 95 %. Uložená zelenina a ovocie nemajú byť osvetlené, miestnosť má byť suchá a bez nebezpečenstva mrazu.

Nezabudnime pivnicu riadne vyčistiť a vydezinfikovať niekoľko dní pred uložením úrody. Na vydezinfikovanie postačia aj sírne knôty. Sú lacné, vysoko účinné a je nimi jednoduchá manipulácia. V takto pripravených pivniciach zelenina vydrží veľmi dlho. Nesmieme zabudnúť na straty pri uskladňovaní. Nedá sa im vyhnúť, ale môžeme ich zmierniť ak:

  • zvolíme vhodné odrody na uskladňovanie
  • zeleninu a ovocie pred uložením do skladu správne upravíme
  • odstránime choré a poškodené kusy
  • udržujeme čistotu v pivnici
  • upravíme skladovacie podmienky
  • uloženú zeleninu pravidelne kontrolujeme

Nevýhodou pivníc býva nepriamy prístup a menší skladovací priestor, ale výhodou je rovnomerná teplota.

V pivniciach uchovávame aj zaváraniny z dopestovanej zeleniny a rôzneho druhu ovocia. Zaváraniny z predošlého roka umiestnime dopredu a čerstvé toho ročné dozadu. Takýmto spôsobom sa zaváraniny skonzumujú a neprestarnú. Ak máme v pivnici staršie zásoby zaváranín, je ich potrebné skontrolovať. Pri takejto prehliadke, môžeme vyradiť rôzne poškodené a pokazené zaváraniny, aby nezaberali miesto v pivnici.

Ako vieme, do pivnice chceme sústrediť všetko, čo sa dá. Musíme však dbať predovšetkým na to, aby všetko malo svoje miesto podľa druhu. Ovocie vždy ukladáme do debničiek, ktoré sa ukladajú na seba. Pomerne jednoducho môžeme uskladňovať jablká a hrušky, ak sa oberali kvalitné odrody a v správnom stupni zrelosti. Prezreté, a skoro obraté plody budú už v tomto čase nekvalitné a hnilé, či inak napadnuté. Rôzne debničky a prepravky nikdy nedávame úplne do výšky stropu, z dôvodu vetrania. Jablká sa dajú skladovať do teploty až + 15 0 C, hoci lepšie vyhovuje teplota tesne nad 0 oC.

Neskladujeme súčasne v spoločnom priestore plodiny, ktoré sa môžu navzájom ovplyvniť vôňou. Ako príklad môže byť súčasné skladovanie zeleniny a zemiakov, s väčším množstvom ovocia. Po dlhšom čase ovocie napáchne s vôňou zeleniny.

Pri prehliadke ovocia a zeleniny, vylúčime silne poškodené a choré kusy. Prípadne ešte slabo porušené uprednostníme na rýchly konzum. Pravidelnou kontrolou v pivnici môžeme, čiastočne predísť zbytočným stratám, a tým lepšie využijeme spotrebu kvalitnej zeleniny a ovocia.

Do pivníc ukladáme aj rôzne náradie, pomocou ktorého sa o záhradku staráme a využívame pri dopestovaní zeleniny a ovocia. Teraz je vhodný čas, aby sme odložené náradie prezreli, očistili, nakonzervovali mazivom, opravili pokazené veci a pripravili ich vhodne a včas na jarnú prácu.

 

Vystavené: 11.10. 2005

Autor textu: Juliana Králová