Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky
Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


K výsevu využívame kvalitné osivo

Pekne formovaná úroda alebo vysoká kvalita plodov, bobúľ, strukov, ružice kvetných úborov a iných botanických tvarov užitočnej časti rastliny danej plodiny pre priamy spotrebu alebo spracovanie má pôvod v kvalitnom použitom biologickom sortimente vo forme osiva s väzbou na pestovateľské prostredie, pôdu a technologické zásahy v priebehu rastu a vývinu danej zeleninárskej kultúry.

Bez kvalitného semenárskeho porastu pestovaného s určitou dávkou precízneho rešpektovania zásad agrotechniky vykonanej včas a kvalitne, nie je možné požadovať a tobôž očakávať vysokú biologickú hodnotu dorobeného osiva. Tu je potrebné spomenúť, že producenti osiva v rôznom rozsahu koncentrácie semenárskych plôch respektívne konkrétny zodpovední pracovníci organizácií, pestovateľov a množiteľských firiem majú dnes už povinnosť absolvovať profesionálny semenársky kurz s odpočtom znalostí formou vykonaných skúšok organizovaným Ústredným kontrolným a skušobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava. Vecne ide o rôzne sektory poľnohospodárskej výroby ako zeleninárstvo, ovocinárstvo, liečivé rastliny, škôlkárstvo, lesné kultúry atď. rešpektujúc zákon NR SR č 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách.

Po zbere semenárskych porastov a s deklaráciou o príslušnej kategorizácii prírodného osiva ( po prehliadkach porastov kontrolným orgánom ÚKSÚP ) pri zeleninových druhoch po vyčistení a vytriedení sa musí v kategórii základné osivo dokladovať jeho kvalita formou najnižšej čistoty (v %) a najnižšej laboratórnej klíčivosti ( v %). V semenárskych laboratóriach kontrolného orgánu ÚKSÚP sú na stanovenie uvedených parametrov presné metódy, zariadenia a na základe rozborov i certifikácia.

Základné osivo ako výsledok udržovacieho šľachtenia danej odrody ( u hrachu a fazule maximálne tri generácie, u cesnaku a koreninových druhov maximálne dve a u ostatných druhov len jedna generácia) je osivo určené na množiteľské porasty pre ďalšie kategórie ako sú certifikované osivo prvej a v ďalšom roku druhej generácie (hrach a fazuľa, cesnak a koreňová zelenina a ostatné nemenované druhy zeleniny), teda maximálne dve generácie.

Aj výroba certifikovaného osiva ktoré osivo je vyrobené bezprostredne zo základného osiva, podlieha prehliadkam porastov kontrolným orgánom ÚKSÚP a parametre kvalitatívnych požiadaviek na osivo sú rovnaké ako pri osive základnej kategórie. Semenárske porasty certifikovaných osív slúžia na produkciu štandardného osiva.

Štandardné osivo, za ktorú kvalitu a vykonané semenárske zásady zodpovedá pestovateľ osiva a taktiež zodpovedá za parametre kvality vyprodukovaného osiva. ÚKSÚP môže vykonať kontrolu práce producenta štandardného osiva na porastoch, v osivových hodnotách najnižšej čistoty a najnižšej laboratórnej klíčivosti, kde požadované parametre sú rovnaké ako pri predchádzajúcich kategóriach jednotlivých osív.

Vo všetkých prípadoch výroby ktorejkoľvek kategórie osiva ( základné osivo, certifikované osivo, štandardné osivo) je veľmi dôležité vykonať v priebehu vegetácie negatívnu selekciu. Pravda vyžaduje to od množiteľa kvalitne poznať znaky a vlastnosti množenej odrody a nároky na prostredie, technológiu a formovanie úrody osiva. Tu sa naskytá možnosť neopomenúť izolačné vzdialenosti od iných odrôd rovnakého druhu a tieto zásady je potrebné v semenárstve . rešpektovať

Odroda registrovaná v Listine registrovaných odrôd vplyvom mutácií, chorôb, prímesí, náhodného kríženia a pravda degenerácie stráca výkonnosť, kvalitatívne parametre a klesá tiež hospodárska hodnota ( hlavne ekonomické parametre odrody), tento proces je pomalý a postupný. Nakoniec odroda je vylúčená z registra. Uvedený cyklus sa obnovuje zapísaním novej odrody do uvedeného registra.

V priloženej tabuľke je vyjadrená kvalita osiva vybraných druhov zeleniny

Druh zeleniny

Najnižšia čistota v %

Najnižšia laboratórna klíčivosť v %

 

Základné osivo

Certifikované osivo
Štandardné osivo

Základné osivo

Certifikované osivo
Štandardné osivo

Kapusta hlávková

98

97

75

75

Karfiol

98

97

70

70

Cibuľa

98

97

70

70

Karotka, mrkva

97

95

60

60

Petržlen

97

96

60

60

Zeler

98

97

70

70

Rajčiak

98

97

75

75

Paprika

98

97

65

65

Uhorka

99

98

80

80

Dyňa červená

99

98

75

75

Melon cukrový

99

98

60

60

Tekvica

99

98

80

80

Koriander

98

97

70

70

Aníz

97

95

65

65

Valeriánka

97

95

65

65

Čakanka šalátová

98

96

70

70

Kapusta pekingská

98

97

75

75

Fenikel

98

96

70

70

Brokolica

98

97

75

75

Pór

98

97

60

60

Rebarbora

98

96

60

60

Kôpor

97

95

55

55

Zdroj : Časť 6, Príloha č.10 k Výnosu MP SR č. 2366/2001 - 100

Pre určenie potrebného množstva výsevku na jednotku plochy je potrebné poznať nielen laboratórnu klíčivosť danej vzorky osiva ale tiež hmotnosť1000 semien.

Záujem o určený počet jedincov na pestovateľskej ploche je možno prvoradým zámerom producenta, lebo tento faktor rozhoduje o hmotnosti úrody osiva z porastu. Riešenie zvyšovania laboratórnej klíčivosti je možné do určitej miery vykonať dodatočnou úpravou osiva ako je inkrustácia určitou látkou vrátane primiešania ochranných prípravkov podľa registra ochranných látok na dané druhy osív zeleniny. Spomínaný úkon má za cieľ ochrániť osivo v priebehu napučiavania a počiatočného rastu hypokotylu pred pôdnymi patogénmi rôzneho pôvodu. Ovšem k takémuto technologickému zásadu osiva sa používajú osivá s najkvalitnejšími parametrami a určite súhlasíte s tým, že i následná technologická disciplína pri produkcii trhového tovaru musí rešpektovať správnu agronomickú prax. Obdobne použitie osiva pre obalovanie musí mať najvyššie parametre kvality.

Vystavené: 22.11. 2004

Autor textu: Ing.T.Tóth PhD.