Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 
 


Kukurica cukrová, pukancová ako lahôdková zelenina

Kukuricu cukrovú a pukancovú pestujeme v záhradke ako lahôdkovú zeleninu. Kukurica – jej pôvod nie je dostatočne známy. Šúľky kukurice sa našli v pohrebiskách v Peru a v oblasti Mississippi. Za prvotné nálezisko sa pokladá Peru a Bolívia. Do stredoeurópskych oblastí sa dostala pravdepodobne z Balkánu.

Z botanického hľadiska patrí medzi jednoročné rastliny. Kukurica cukrová je jediný zástupca z čeľade lipnicovitých, ktoré zatrieďujeme medzi zeleniny. Celkový vzhľad rastliny kukurice cukrovej je v porovnaní s kukuricou pestovanou na zrno jemnejší. Rozoznávacím znakom je veľkosť šúľka a zrna. Kukurica cukrová má menšie zrnká i šúľok, ktorý je 50 – 180 mm veľký. Zrno je žlté, oranžové, červené a tmavofialové. Najvyhľadávanejšie šúľky sú žltej farby. Za najkvalitnejšiu kukuricu sa považuje kukurica cukrová s 25 – 30% obsahom sušiny. Ďalej obsahuje 2% tukov a 0,7% zásadotvorných minerálnych látok. Pre ľudský organizmus je významná prítomnosť komplexu celulózy, škrobu, pektínových látok, ktorý pôsobí ako regulátor tráviacich procesov. Vo veľmi malých množstvách sa nachádzajú vitamíny B a E a provitamín A. Blizny sa v minulosti používali ako liek proti kŕčovitým bolestiam mechúra a pri ťažkostiach s močením. Pôsobí dráždivo na srdcový sval a zvyšuje krvný tlak. Okrem toho sa dosť často používa ako účinný neškodný odtučňovací prostriedok a antidiabetikum.

Kukurica je teplomilná rastlina. Pre dobrý rast si vyžaduje teploty od 22 – 25o C. okrem požiadaviek na vysoké teploty je veľmi citlivá na ich priebeh napr. chladná jar a leto predlžujú jej pestovateľské obdobie a zhoršuje sa i kvalita. Klíči už pri teplote 8o C. Opeľovanie nastáva pri teplote 12o C. Nízke teploty –4o C rastliny ničia. Je veľmi náročná na dostatočné množstvo vody v období klíčenia, kvitnutia a oplodnenia. Na pôdu nie je náročná. Kukurica cukrová je pomerne náročná na svetlo, stačí jej svetlo, ktoré je k dispozícii v období vegetácie. Nároky na živiny sú určované predplodinou a druhom pôdy.

Môžeme ju pestovať viac rokov po sebe po hociktorej zelenine. Pôdu pripravíme podobne ako pri pestovaní okopanín. Pred sejbou pôdu skypríme do hĺbky 0,12 m. sejeme koncom apríla a začiatkom mája, keď pôda má teplotu 8 – 10o C, do riadkov širokých 0,60 – 0,70 m. Ak chceme šúľky konzumovať v dlhšom časovom období, sejem postupne každých 14 dní až do začiatku júla.

Po sejbe udržujeme povrch pôdy kyprí a čistý, aby sa horná vrstva ornice prevzdušňovala. Odnože sa neodporúča odstraňovať, ak zárodky šúľku sú na rastline nízko nasadené. Veľkú pozornosť treba venovať zberu šúľkov. Správne a včas pozberaná kukurica cukrová sa chuťou markantne odlišuje od kŕmnej kukurice. Spôsobuje to vyšší obsah cukru a nižší obsah škrobu. Zberáme ju pri prechode z mliečnej do voskovej zrelosti. Ak zrno stlačíme, vychádza z neho mliekovitá tekutina. Je známe, že pri teplotách 20o C stratí kukurica cukrová počas 24 hodín zhruba polovicu obsahu cukru. Takéto znižovanie kvality možno čiastočne obmedziť chladením. Z tohoto dôvodu sa šúľky zberajú výlučne ráno alebo večer, keď je chladnejšie.

Pri pestovaní na semeno získanie osiva kukurice cukrovej je veľmi jednoduché. Zrelé, plné, vyvinuté šúľky zbavíme listeňov a usušíme. Zrno má obsahovať 15 – 17% vody.

Pukancovú kukuricu úspešne môžeme pestovať len v najteplejších oblastiach, tam kde dozreje kŕmna kukurica. V požiadavkách na výživu, ochranu a agrotechniku sa tieto druhy kukurice nelíšia.

Kukurica pukancová dobré a kvalitné úrody dáva na dobre pripravenej v humuse a v živinách bohatej pôde. Pri jesennej príprave pôdy, keď máme možnosť, zapracujeme 200-300 kg organického hnojiva (maštaľný hnoj, kompost a pod.) na 100 m2. Na jar pri strednej zásobe živín v pôde dodáme na 100 m2 okolo 1,0-1,5 kg dusíka, 0,2-0,3 kg fosforu a 1,5-1,8 kg draslíka. Pred sejbou pôdu urovnáme a skypríme. Agrotechnika pestovanie pukancovej kukurice je podobná ako pri pestovaní kukurice cukrovej.

Z hubových chorôb sa na kukurici môže vyskytnúť sneť kukuričná. Táto huba spôsobuje skoro v lete guľaté nádory na rastline. Pri ich výskyte odstraňujeme vytvorené nádory ešte pred rozpadnutím a spálime ich. Zo živočíšnych škodcov môže v júni a júli spôsobiť škodu molica kukuričná. Pri jej výskyte používame postrek povolenými insekticídmi.

Kukuricu pukancovú zberáme v botanickej zrelosti, keď je povrch semien sklovitý a hladký. Po zbere klasy dosúšame a skladujeme. Po dosušení klasy odzrňujeme. Kukuricu cukrovú môžeme konzumovať surovú, varenú, dusenú, pečenú, vo forme šalátov, aj konzervovanú. Kukuricu pukancovú konzumujeme tepelne upravenú pražením.

Pestovanie kukurice lahôdkovej si nevyžaduje od pestovateľa veľké náklady, preto jej pestovanie by sa malo rozšíriť všade, kde sú na to podmienky. V roku 2002 boli do Listiny registrovaných odrôd zaradené nové odrody sladkej a supersladkej kukurice: Adika F1, Alena F1, Astrid F1, Bandit F1, Bonanza F1, Bonus F1, Dinamo F1, Excalibur F1, GSS 9377 F1. Kukurica siata pukancová má dve odrody je to Jantar F1 a Kecskeméti Gyöngy SC F1.

Vystavené: 15.12. 2004

Autor textu: Štefan Barkoci