Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Pestujme fazuľu a kukuricu v záhradke

Pestovanie fazule a kukurice nie je náročné, preto by tieto druhy zeleniny nemali chýbať v žiadnej záhradke.

Fazuľa obyčajná - Phaseolus vulgaris L. sa považuje za zeleninu, ak sa konzumujú mladé krehké struky s neúplne vyvinutými semenami. Surová obsahuje aj nežiaduce látky, ktoré sa varením rozkladajú. Rozoznávame dve formy fazule záhradnej, a to kríčkovú a popínavá. Semená fazule bývajú rôzne veľké a rôzne sfarbené. Struky sa môžu zbierať za zelena alebo sa konzumujú dozreté suché semená. Nízku formu fazule nazývame kríčková a môže byť zeleno struková alebo žlto struková. Pestuje sa bez opory a struky dozrievajú takmer súčasne. Pre túto vlastnosť je vhodná pre záhradky aj pre veľkovýrobu. Popínavé fazule sa pestujú iba v záhradkách.

Fazuľa je teplomilná plodina. Optimálna teplota pri pestovaní je 22o C, ale dobre znáša aj vyššie teploty. Je citlivá na chlad, ale pri teplote 15o C ešte dobre tvorí struky. Na svetlo fazuľa nie je náročná. Dobre rastie aj na zatienených pozemkoch, medzi viničom a pod stromami. Odporúča sa pestovať v podmienkach, kde sa dá zavlažovť. Najviac vody vyžaduje v období klíčenia a pri nasadzovaní strukov. Vyžaduje aj vysokú vzdušnú vlhkosť, preto sa jej dobre darí aj v jesennom období. Najlepšie vyhovujú stredne ťažké, kypré pôdy s neutrálnou reakciou.

Odporúča sa pestovať v druhom až treťom roku po hnojemí maštaľným hnojom a predplodinami môžu byť akékoľvek druhy zelenín. Po strukovinách ju nepestujeme kvôli šíreniu chorôb. Je výbornou predplodinou pre ostatné druhy. Pri pestovaní treba počítať s tým, že sa nezberá v biologickej zrelosti, preto má kratšiu vegetačnú dobu. Preto sa hodí aj ako následná plodina. Popínavá fazuľa sa pestuje ako hlavná plodina.

Fazuľa sa seje najskôr koncom apríla do polovice až konca mája, keď teplota pôdy v hĺbke 8-10 cm dosahuje 10-12o C. Osivo sejeme do hĺbky 3-5 cm. Vzdialenosť riadkov kríčkovej fazule volíme podľa vzrastu odrody 45-50 cm a v riadkoch 5-8 cm. Po sejbe ihneď povalcujeme alebo inak utlačíme vysiatu plôchu. Pred sejbou popínavej fazule je potrebné vybudovať oporný systém, ktorý môže byť z drevených kolíkov, z drôtového, špagátového alebo sieťového vedenia. K zvislým častiam konštrukcie sejeme do pôdy 3-4 semená fazule.

Rovnako výhodná je sejba do hniezd, pri ktorej sa robia jamky v riadku na vzdialenosť 25-30 cm a do nich dávame 3 až 4 semená. Fazuľa vzchádza za osem až štrnásť dní. Po vzídení kypríme pôdu. Väčšinou zbierame nedozreté celé struky, ktoré sú vhodné na rýchlu kuchynskú úpravu alebo na konzervovanie a mrazenie. Pestovanie na semeno sa nelíši od pestovania pre struky. Zbiera sa však neskôr, keď struky zasychajú, semená sú pevné, vyfarbené a vyzreté.

 

Kukurica cukrová - Zea mays L. convar saccharata (Koern.)

Kukurica je teplomilná, jednoročná rastlina s rôznopohlavnými kvetmi. Cukrová kukurica dorastá podľa odrody do výšky od 80-200 cm. Zo začiatku zakorení plytko a vytvára zväzkovité korene. Potrebuje dobre pripravenú a vyhnojenú pôdu. Vyhovujú hlboké hlinité až hlinitopiesočnaté pôdy. V jeseni sa odporúča zapraviť do pôdy organické hnojivá, najlepšie maštaľný hnoj v dávke 200-300 kg na sto metrov štvorcových. Pri jarnej príprave pôdy zapracujeme priemyselné hnojivá. Pred sejbou pôdu skypríme do hĺbky 10-15 cm. Sejeme od polovice apríla do konca mája, keď teplota pôdy v hĺbke 5 cm je aspoň 9-10 oC. Ak nie je osivo morené, môžu ho pred vzídením poškodiť, alebo zničiť škodcovia aj choroby. Sejba do teplejšej pôdy prináša rýchlejšie vzídenie i počiatočný rast. Odporúča sa postupná sejba jednej odrody alebo jeden termín s viacerými odrodami s odlišným vegetačným obdobím. Druhý spôsob je obyčajne spoľahlivejší. Vysievame do sponu 60-70x,20–30 cm. Po vzídení pôdu kypríme.

Konzumnou časťou cukrovej kukurice sú vyspelé, ale nedozreté klasy vo voskovo- mliečnej zrelosti. Kukuricu cukrovú môžeme konzumovať surovú, varenú, dusenú, pečenú, vo forme šalátov alebo konzervovanú rozličným spôsobom.

 

Kukurica pukancová - Zea mays L. convar. Mikrosperma (Koern.)

Má vysoké nároky na teplo. Úspešne môžeme ju pestovať v najteplejších oblastiach, kde dozrieva aj kŕmna kukurica. V  požiadavkách na výživu a agrotechniku sa nelíši od kukurice cukrovej.

Semená pukancovej kukurice sú malé, špicaté a klasy sú menšie ako u ostatných druhov. Rozdiel je aj v čase zberu a používania. Kukuricu pukancovú zberáme v botanickej zrelosti, kedy povrch semien je sklovitý a hladký. Po zbere klasy sa dosúšajú a skladujú. Dosušené klasy sa odzrňujú. Semeno kukurice pukancovej sa dostáva na trh v rôznom balení. Konzumuje sa po špeciálnej tepelnej úprave, ktorá spôsobuje pukanie semien a vytvorenie typických pukancov.


Vystavené: 17.8. 2006

Autor textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.