Untitled Document
 
Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Zber, ošetrenie a skladovanie cibuľovej zeleniny

Pre dobrú skladovateľnosť cibuľovej zeleniny je potrebné vystihnúť správny čas zberu cibule a dobre ju pozberať, ošetriť a zvoliť optimálne podmienky pre uskladnenie. Medzi najčastejšie skladované druhy patrí cibuľa kuchynská, cesnak kuchynský a cibuľa šalotka.

Cibuľa kuchynská – Allium cepa L.
Cibuľa dozrieva, keď začína zasychávanie vňate v kŕčiku, postupné žltnutie a klesanie listov k zemi. Zo zberom začneme v období , keď je cibuľa riadne zatiahnutá, t.j. vyzretá. V praxi sa obyčajne začína so zberom v čase, keď je poľahnutá jedna tretina až jedna polovica vňate porastu. Predčasne zberané cibule sa zle dosúšajú. Keď sa zber oneskorí, úroda sa síce zvýši , no zvýšia sa aj straty, najmä v priebehu uskladňovania dôsledkom väčšieho výskytu uskladňovacích chorôb. Pri zvlášť oneskorenom zbere môžu vyrastať nové korene, podobne aj za daždivého počasia. Sťažuje to nielen vlastný zber, ale má veľmi nepriaznivý vplyv na zdravotný stav cibule. Skôr ako začneme so zberom cibule treba sa orientačne presvedčiť vytiahnutím niekoľkých cibúľ, či majú správne zatiahnutý kŕčik a či sú šupinky pevné. Jedným z ďalších zdrojov zhoršenia zdravotného stavu cibule je pri oneskorenom zbere odumretá vňať, ktorá je veľmi dobrou živnou pôdou pre rozličné hubové choroby . Choroby ľahko prerastajú kŕčikom cibule a takto spôsobené škody sa prejavujú najmä v priebehu uskladnenia. Cibuľa sa zberá ručne alebo pomocou mechanizačných prostriedkov. Ručne sa zberá vyťahovaním za vňať, potom sa nechá niekoľko dní ležať v radoch, aby sa presušila ( čo však veľmi záleží od počasia ). Pri daždivom počasí sa musí včas zberaná cibuľa dosušovať, kde sledujeme teplotu, vlhkosť a starostlivo vetráme. Podmienkou je aby sme cibuľu uložili na rošty. Rošty umožňujú vháňanie vzduchu, ktorý potom prúdi celým uloženým materiálom, pričom vzduch nesmie unikať mimo cibule. Vrstva uloženej cibule musí byť rovnomerná. Dosúša sa studeným vonkajším ( vhodnejší je predhriaty) vzduchom teplým 30o C. Maximálna teplota vzduchu má môže dosiahnuť 45o C. Vlhkosť vzduchu nesmie byť však vyššia ako 65%. Dosúšaním pri vyššej teplote a vlhkosti môžu vznikať na šupinách škvrny a cibuľa sa horšie vyfarbuje. Uložená cibuľa sa obyčajne dosúša vháňaním vzduch ventilátormi. Obyčajne sa postupuje tak, že v priebehu jedného až dvoch týždňov sa cibuľa prevzdušňuje nepretržite 20o C teplým vzduchom. Potom sa v priebehu 20 hodín pozvoľne ochladzuje vonkajším vzduchom. Optimálne podmienky uskladovania cibule sú teplota –3 až +2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 65 až 75 %. Pri dobrom vetraní vydrží cibuľa 150 ž 240 dní. Cibuľa šalotka vydrží dobre celý rok, preto ju ponechávame na spotrebu v neskorej jari. V chladenom sklade stráca cibuľa po vyschnutí ešte 3 –4% hmotnosti ( za 6 mesiacov ), v nechladenom 10 – 15 %.

Cesnak – Allium sativum L.
Vhodný čas na zber je, keď žltnú a zasychajú listy a poliehajú. Paličiaky treba zberať, keď okrem žltnutia a zasychania listov začína žltnúť aj kvetná stonka v mieste, kde vystupuje z listov. Cesnak sa nesmie nechať prezrieť, pretože sa znehodnocuje. Obalové šupiny sa rozrušujú, cibule sa rozpadávajú na strúčiky a ľahko podliehajú chorobám a práchniveniu. V našich podmienkach cesnak zbierame od druhej polovice júna až v júli.
Zber sa vykonáva na väčších plochách sa vyorávaním pomocou upravených podryvákov alebo pluhov, na menších plochách rýľom. Rastliny sa z nakyprenej pôdy ľahko vytiahnu a kladú do radov v jednej vrstve, aby mohli preschnúť. Cibule sa nesmú zbavovať hliny otĺkaním, aby sa nepoškodili.
Z poľa sa cesnak prevezie po preschnutí do sušiarne alebo dobre vetrateľnej miestnosti. Na sušenie sa používajú rošty alebo debničky s drôteným dnom. Ak je potrebné využívame nútenú cirkuláciu 30-35 oC teplého vzduchu. Po dôkladnom vysušení cesnak očistíme tak, že odstránime zablatené obaľové šupiny a skrátime vňať a korienky.
Očistený cesnak možno expedovať alebo skladovať. Uskladňujú sa len dobre vysušené, vytriedené a zdravé cibule. Suchý cesnak má byť skladovaný pri teplote 0 oC a vzdušnej vlhkosti 60 - 75 %. Ozimné cesnaky sa skladujú horšie, lebo vznikajú väčšie straty ako pri jarných cesnakoch.
Suchý cesnak v I. triede má byť vyzretý, má zodpovedať tvarom a vyfarbením odrode, s pevnou hlavičkou, uzavretou šupkou pri nepaličiakoch. Pri nepaličiakoch šupka nemusí byť celkom uzatvorená. Vňať je skrátená najviac na 50 mm nad hlavičkou, korienky krátke, alebo žiadne. Pri paličiakoch musí byť kvetný stvol skrátený najviac na priemer 30 mm, v II. triede 25 mm.


Cibuľa šalotka – Allium ascalonicum Strand et Mansa.
Šalotku v záhradkách a na malých plochách zberáme tak, že poľahnuté rastliny mierne podryjeme a potom ich všetky vyberieme. Nie je dobré, ak sa nechá vňať príliš zaschnúť. Šalotka sa potom zle vyberá a aj preto, že cibuľky sa rozpadnú, obnovuje sa tvorba korienkov a rastu. Tým sa znižuje kvalita a uskladovateľnosť. Najlepšie sa dosúša za teplého slnečného počasia pod ľahkým prístreškom v období 4 týždňov. V sušiarňach sa môže dosúšať teplým vzduchom. Po vysušení sa šalotka čistí ručne. Pre záhradkárov najvhodnejším miestom na uskladňovanie sú vetrané povaly alebo sklady. Aj keď sa šalotka výborne uskladňuje, nesmie sa uskladňovať vo vreciach alebo na veľkých hromadách ale uskladňuje sa na lieskach. Slabšie mrazy uskladnenej šalotke neškodia.

 

Vystavené: 23.6. 2008

Autor textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.