Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 
 


Cibuľa celoročne

Úvod

Cibuľa je jednou z najstarších zelenín, ktoré človek konzumoval. Poznali ju v starom Egypte, kde jej preukazovali božské pocty, v antickom Grécku i Ríme bola aj liekom a od tej doby sa jej obľuba rozšírila po celom svete. Je predovšetkým žiadaná pre svoju chuť a vôňu a pre možnosť všestranného uplatnenia v kuchyni. Od dávna je pokladaná za všestranne prospešnú zeleninu. Záujem o zvýšenie spotreby cibule je v posledných rokoch podporovaný novými poznatkami o pozitívnych účinkoch na ľudské zdravie.


Význam v jedálnom lístku

Ukázalo sa, že cibuľa obsahuje veľa zložiek, ktoré majú ochranný (bioaktívny, (chemoprotektívny) účinok na ľudské zdravie. Mnohé z nich znižujú riziká vážnych civilizačných chorôb. Sú to predovšetkým antioxidačné látky. Patria medzi nich popri niektorých vitamínov fenolické látky, najmä flavonoidy kvercetín, kempferol), ktoré pôsobia proti srdcovým a cievnym ochoreniam, bránia rozvoju nádorov a majú rad ďalších priaznivých účinkov. Býva ich tu až 900 mg.kg-1. Typická zlato žltá farba šupky mnohých odrôd cibule je spôsobená práve prítomnosťu kvercetínu. Intenzívna farba červených odrôd je spôsobená obsahom anthokyaninov, ktoré majú takisto antioxidačné účinky. Antioxidačne pôsobia aj niektoré sírne zlúčeniny cibule ako je alicín, rôzne dialyldisulfidy, izothiokyanáty a ďalšie. Riziko nádorového ochorenia znižujú aj malé množstvá tukov cibule. Extrakty cibule znižujú obsah cholesterolu i cukrov v krvi. Cibuľa sa v ľudovom lekárstve odporúča ako liek proti nádche. Prítomné látky s protimikróbnymi účinkami pôsobia protizánetlivo a priaznivo regulujú črevnú mikroflóru.

Zložky cibule sa dokonca uplatňujú aj pri kompostovaní odpadu cibule, nakoľko v šupkách je týchto aktívnych zložiek najviac. Cibuľa je zdravou zeleninou tiež preto, že nie je náchylná na hromadenie škodlivých látok (dusičnany, pesticidy, kontaminanty) a riziko z tejto strany pri správnom pestovaní neohrozuje naše zdravie.


Vyššia a rovnomerná spotreba

Preto je účelné usilovať o zvýšenie spotreby cibuľovej zeleniny a tiež o jej rovnomernú konzumáciu počas roka. Na jar predovšetkým vo forme cibuľovej vňate, cibule sečky a cibule zelenačky, v ostatnej dobe prichádza ponuka suchej cibule.


Akosť na skladovanie

Na zimu a jar sa záhradkári sa zvyčajne zásobujú vlastnou dopestovanou cibuľou. Majú možnosť zabezpečovať dobrú uchovateľnosť už počas pestovania. Na skladovanie treba pestovať cibuľu z priameho výsevu, ktorá vydržia s menšími stratami oveľa dlhšie. Zo súčasného širokého sortimentu sa na skladovanie hodia osvedčené odrody typu ‚Všetana‘ ,Alica‘ ap. Na trh prichádzajú nové odrody šľachtené na skladovanie a doba zimného skladovania sa stále predlžuje. Lepšie sa skladujú menšie cibule; aj keď majú nižšiu úrodu, nízke skladovacie straty ju nahradia. V ťažkých a ílovitých pôdach sa cibuľa ľahko vyťahuje, preto sa má pre uskladnenie pestovať na pôdach hlinito-piesočnatých. Tiež cibuľa prehnojená dusíkom sa zle uskladňuje a skoro vyrastá. Nepriaznivo pôsobí tiež nadmerne daždivé vegetačné obdobie alebo nadmerné zalievanie.


Predsúšanie

Na skladovanie vyberáme iba partie zdravých, dobre zatiahnutých cibúľ, ktoré musia byť dobre zaschnuté. Za pekného suchého počasia sa cibuľa dosúša priamo na záhone. Inak ju treba dosúšať v tenkej vrstve na suchom, teplom a zatienenom mieste s primeraným prúdením vzduchu. Pri vyšších teplotách a intenzívnejšom vetraní je dosúšanie ale aj hojenie miest poranených pri zbere rýchlejšie. Podľa situácie môže dosúšanie trvať 2 až 3 týždne. Dobre pripravené cibule musia mať aspoň dve celkom suché šupky. Cibuľa je rastlinný orgán, uspôsobený na prečkanie suchého obdobia a vysušená šupka, celkom nepriepustná pre vodné pary, ju dobre chráni tak pred výparom vody, ako aj pred vonkajšími škodlivými činiteľmi. Preto je dosúšanie tak dôležité. Dobre predsušenú cibuľu poznáme podľa toho, že šupka šušti a do hromady cibule môžeme voľne vnoriť ruku.


Úpravy

Pred uložením cibuľu vytriedime, odstránime uvolnené šupky, zvyšky vňate a korienkov, ktoré bránia prúdeniu vzduchu a vetranie je tak sťažené. Dobre sa skladujú cibule strednej veľkosti, optimálna veľkosť je 40 až 50 mm.


Skladovanie

Cibuľu ukladáme zvyčajne v polyetylénových prepravkách, najlepšie nízkych, menej často v sieťových vreciach v jednej vrstve. Pre menšie množstvá možno použiť prácnejšie, ale účinnejšie ukladanie vo vrkočoch, zavesených na vzdušnom mieste. Cibuľu skladujeme v dobre vetraných suchých a chladných komorách, chránených proti premŕzaniu. Cibuľa znáša bez poškodenia teploty až –4 °C, pokiaľ sa s ňou nehýbe a pokles i zvyšovanie teploty je pozvoľné. Preto sa môže skladovať aj na povale od hrubou vrstvou slamy. Nesmie sa skladovať spoločne s inými plodinami, čo by znížilo jej trvácnosť ale aj ohrozilo akosť ostatných plodín. Ak je tento spôsob nevyhnutný, uložíme dobre vysušenú cibuľu vo fóliou vyložených prepraviek a zasypeme agroperlitom. Ten chráni cibuľu pred vlhnutím a okolie pred silicami z cibule. Treba však cibuľu častejšie kontrolovať.

Optimálne podmienky uskladovania cibule sú teplota –3 až +2 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 65 až 75 %. Pri dobrom vetraní vydrží cibuľa 150 ž 240 dní. Cibuľa šalotka vydrží dobre celý rok, preto ju ponechávame na spotrebu v neskorej jari.

Cibuľa štupľovka nesmie po vysadení vybehať do kvetu, preto nesmie byť skladovaná pri teplote , pri ktorej sa zakladá kvetný stvol. t.j. 0 až +18 °C.


Starostlivosť o uloženú cibuľu

Cibuľu zo začiatku kontrolujeme často a dobre vetráme. Napadnuté cibule odstraňujeme. Pri vyšších teplotách začínajú cibule na jar vyrastať, tie vyberáme na spotrebu, ale vnútornú časť s klíčkom a korienkami rýchlime v črepníkoch a dopestujeme si zelenú vňať, ktorá je nutrične hodnotnejšia ako vlastná cibuľa. Straty sa pri dobrých podmienkach skladovania pohybujú u menšej časti cibúľ, ktoré sme skladovali na vyskladnenie vo februári, od 8 do 12 %, v apríli od 12 do 24 %. To je menej ako 5 % z celkového počiatočného množstva na začiatku skladovania. Vyššie straty môžu byť spôsobené špatným zdravotným stavom cibúľ už pri zbere, nevhodným termínom a poškodením pri ňom, nedostatočným predsušením, nesprávnymi skladovacími podmienkami.

Jarnú skorú cibuľu s vňaťou skladujeme v mikroténových vrecúškach iba krátku dobu a v chladničke.

Ak chceme časť skladovanej úrody predať, musí byť podľa predpísanej normy akosti vytriedená na jednotlivé triedy kvality, na veľkostné stupne a správne označená.


Záver

Cibuľa – významná zelenina, ktorá chráni naše zdravie a znižuje riziká ochorení, môže byť v našom jedálnom lístku počas celého roka účelným výberom druhov a odrôd a starostlivým skladovaním. Úrodu zo záhradky tak využijeme s minimálnymi stratami.

 

Vystavené: 30.3. 2005

Autor textu: Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.