Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Aby porast strukovín zostával čistý

Efektívne pestovanie strukovín si vyžaduje kvalitný a prepracovaný systém pestovateľských technológií, súčasťou ktorého je aj boj proti burinám. Dôležité je zvoliť optimálny herbicíd a dávku vo vzťahu k spektru vyskytujúcich sa burín, pôdnym a klimatickým podmienkam. Vhodné sú herbicídy, ktoré možno použiť pred sejbou so zapravením do pôdy, alebo pred vzídením, ale tiež postemergentne, čo zvyšuje využiteľnosť herbicídov.

Finančne nenáročný je predsejbovo aplikovaný Treflan 48 EC, zo strukovín povolený do hrachu, fazule, sóje v dávke 1,25 až 2,5 l.ha-1 pred sejbou so zapravením na hĺbku 6 až 10 cm. Účinkuje na dvojklíčnolistové buriny a pôdna vlhkosť zvyšuje účinok aj na jednoročné trávy. Účinok tohto ošetrenia udrží čistý porast v štádiu vzchádzania plodiny a v počiatočných štádiách rastu, kedy je konkurenčná schopnosť plodiny nízka. Trifluralin (účinná látka) neúčinkuje na pýr plazivý, horčicu roľnú, rumany, ohnicu, pichliač roľný. Preto treba voliť doplnkové preemergentné, alebo postemergentné ošetrenie. Z preemergentných prípravkov účinných na širokolistové druhy burín možno aplikovať Gesagard 80 WP do hrachu, bôbu, fazule, sóje, šošovice v dávke 1,0 až 1,5 kg.ha-1 2 – 3 dni po sejbe plodiny, keď ešte nie sú vzídené buriny, ani plodina. Táto aplikácia je potrebná pre prípravky pôsobiace cez pôdu na vzchádzajúce buriny (najmä mrlíky, horčiaky, horčicu roľnú, ohnicu, chluchavky peniažtek roľný a pomerne dobre na rumany). Treba však dodržať hĺbku sejby a povrch pôdy musí byť dobre pripravený bez hrúd. Z preemergentných prípravkov spomeniem ešte Afalon 50 WP do hrachu, bôbu, cícera, sóje v dávke 1,5 až 3,0 kg.ha-1.

Ak pestovateľ nestihne ošetriť plodinu preemergentne, alebo ak je účinok nedostatočný, možno zvoliť postemergentné ošetrenie. Tieto herbicídy aplikujeme pri výške plodiny 5 až 10 cm (podľa plodiny), kedy majú dvojklíčnolistové buriny vytvorené 2 až 4 pravé listy, jednoročné buriny majú 2 až 4 listy, pýr je vo výške 10 až 15 cm. Do hrachu, hrášku, pelušky sa proti dvojklíčnolistovým burinám používa napríklad Lentagran WP v dávke 2 kg.ha-1 pri výške hrachu 10 cm, do sóje Blazer 2 S (1,5 l), alebo Basagran 600 v dávke 1,6 až 2,0 l.ha-1, ktorý je povolený do hrachu, hrášku, bôbu, fazule. Veľmi dobre účinkuje na rumančeky, rumany, mrlíky, horčicu roľnú, ohnicu. Dobre tieť pôsobí na pichliač roľný, lipkavec. Neúčinkuje však na pýr plazivý, bary, ježatku kuriu, ovos hluchý. Na trávovité druhy vrátane pýru plazivého môžeme aplikovať vysoko selektívny graminicíd Pantera 40 EC. Do strukovín sa používa jednorázovo v dávke 1 až 1,5 l.ha-1. Optimálne ošetrenie je v čase, keď trávy majú vytvorené aspoň 3 listy, pýr 3 až 5 listov.

Jednotlivé typy ošetrenia neaplikujeme však paušálne, ale pri výbere typu ošetrenia sa orientujeme v závislosti od aktuálneho stavu zaburinenia a znalosti spektra vyskytujúcich sa burín. Vtedy mnohokrát vystačíme len s jedným ošetrením a potom náklady na produkciu nie sú vysoké.

Autor textu: Ing. Eva Škrobáková