Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Účinné ošetrenie cícera baranieho proti burinám

Zaburinenosť sa významne podieľa na znižovaní úrody cícera baranieho, najmä v počiatočných štádiách rastu plodiny (intenzívny vývoj koreňového systému plodiny), kedy je konkurenčná schopnosť plodiny nízka. Z burín sú najnebezpečnejšie mrlíky, lobody, láskavce, stavikrvy a z trávovitých druhov ježatka kuria.

Významné miesto v tomto systéme má prípravok Maloran WP (úč. l. chlórbromuron). Maloran poskytuje najlepšiu účinnosť na širokolistové druhy burín (98 %) bez známok fytotoxicity cez celé vegetačné obdobie. Tento prípravok treba aplikovať do 3 dní po sejbe. Ak nepoznáme spektrum burín na stanovišti možno zvoliť postemergentné ošetrenie.

Lentagran WP (úč. l. pyridat) v dávke 2 kg.ha-1 je účinný na dvojklíčnolistové druhy burín, aplikuje sa do plodiny postemergentne pri výške plodiny 10 cm. Prípravok sa nesmie aplikovať bezprostredne po daždi, ochranná doba je 2 – 3 dní, inak sa môže prejaviť fytotoxický a poškodiť porast plodiny. Nesmie sa aplikovať kvapalná forma Lentagran 450 EC, ktorý je fytotoxicky a jednoznačne poškodí porast strukoviny. V Slovenskej republike nie je registrovaný postemergentný prípravok na ničenie burín do porastu cícera baranieho. Lentagran WP sa osvedčil vynikajúco aplikovaný buď samostatne, ako aj v zníženej dávke (1,0 kg.ha-1) s doplnkovým účinkom zmáčadla akým je napr. Istroekol (1,0 kg.ha-1), ktorý zlepšuje účinnosť prípravku na širokolistové druhy burín.

Postemergentná aplikácia herbicídu Lentagran WP v redukovanej dávke (1,0 kg.ha-1) je vysoko účinná na široké spektrum burín (97,5 %) počas vegetačného obdobia. V prípade vysokého výskytu širokolistových druhov burín, dobré výsledky možno dosiahnuť kombináciou pre- a postemergentnej aplikácie Maloran 50 WP s Lentagran WP a zmáčadlom (Istroekol), alebo kombináciou Maloran 50 WP s jedným mechanickým ošetrením (plečkovaním).

Tabuľka 1 Úroda semena (genotyp PY-C1) v závislosti od ošetrenia

Variant Úroda
(t.ha-1)
1994 1995 1996
K1 3,32 2,64 2,14 2,71
M 3,94 3,36 2,55 3,28
a 4,19 3,72 2,12 3,34
b 4,62 3,68 2,32 3,54
c 4,37 3,36 2,46 3,40
d 4,39 4,04 2,27 3,57
e 4,23 3,63 2,18 3,35
f 4,46 3,60 2,55 3,54
4,15 3,51 2,33 3,33

Varianty

K1 – neošetrená (zaburinená) kontrola
M – mechanické ošetrenie (bránenie, plečkovanie)
a – Maloran – 50 WP (chlórbromuron, 4 kg.ha-1, PRE)
b – Lentagran – WP (pyridate, 2 kg.ha-1, POST)
c – Lentagran – WP + Istroekol (etyleste repkového oleja), 1 kg + 1 l.ha-1
d – Maloran – 50 WP + Lentagran WP + Istroekol (4 kg + 1 kg + 1 l.ha-1)
e – Maloran – 50 WP + plečkovanie (4 kg.ha-1)
f – bránenie + Lentagran WP + Istroekol (1 kg + 1 l.ha-1)

Autor textu: Ing. Eva Škrobáková