Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE CHOROBY JAČMEŇA A OCHRANA

Paluška trávová (Typhula iacarnata)
P r í z n a k y :

  • po roztopení snehu sú viditeľné okolice zožltnutého porastu. Staršie listy ležia na zemi a sú pokryté šedo-bielym mycéliom. V listových pošvách a na koreňoch sa nachádzajú hnedé oválne sklerócia.

O c h r a n a :

  • nevysievať ozimný jačmeň veľmi zavčasu. Neprehusťovať porasty. Ak je napadnutý porast hustý, treba ho prebrániť na jar. Ošetrenie osiva moridlami vykazuje len vedľajšie účinky na palušku trávovú.

Fuzariózy (Fusarium spp.)
P r í z n a k y :

  • prvé príznaky na listových pošvách, neskôr na steble v okolí kolienok vo forme hnedých pretiahnutých škvŕn . Pri silnej intenzite napadnutia sú narušené cievne zväzky, obmedzuje sa prívod živín do klasu. Zrná sú nevyvinuté a klas predčasne dozrieva - vybielenie klasu.

O c h r a n a :

  • dodržať striedanie plodín. Vyvarovať sa skorej sejby. Neprehusťovať porasty. Podporiť rýchly rozklad pozberových zvyškov. Aplikované fungicídy proti steblolamu majú vedľajšie priaznivé účinky aj na fuzariózy.

Hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres)
P r í z n a k y :

  • už na koleoptyle pretiahnuté svetlohnedé škvrny. Na listoch, sú spočiatku viditeľné pretiahnuté hnedé škvrny v neskoršom štádiu s viditeľným sieťovaním postupne škvrny splývajú a listy usychajú. Zvláštnosť - objavujú sa aj úzke tmavo hnedé škvrny s úzkym zožltnutým okrajom bez sieťovania.

O c h r a n a :

  • nevysievať jačmeň po sebe. Dokonale zapracovať pozberové zvyšky, likvidovať výmrv. Na likvidáciu primárnej infekcie sa odporúča morenie Vitavax 200 FF - 2,5 l.t-1, Maxim Star 035 FS - 1,5 l.t-1, Raxil 5 WS - 1,5 kg.t-1. Fungicídy aplikovať ak sú vo vývojovej fáze 37-39 Zadoks napadnuté posledné 3 listy na 20-30 %. Ako postrek na listy - Brio 250 EC - 0,5 l.ha-1, Impact - 1 l.ha-1, Tilt CB 187,5 FW - 2 l.ha-1, Juwel - 1 l.ha-1

Rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa (Rhynchosporium secalis)
P r í z n a k y :

  • na jar na listoch sa objavujú vodové modro-šedé škvrny. Postupne od stredu usychajú a menia sa na šedobiele tvaru pretiahnutého oválu s ostro ohraničeným tmavohnedým okrajom.

O c h r a n a :

  • nevysievať jačmeň po jačmeni, ničiť výmrv, zapracovať pozberové zvyšky. Odporúča sa aplikácia Archer 425 EC - 1 l.ha-1, Brio 250 EC - 0,5 l.ha-1, Folicur Plus 375 EC - 0,75 l.ha-1, Falcon 460 EC - 0,6 l.ha-1, Juwel - 1 l.ha-1

Múčnatka trávová (Erysiphe graminis)
P r í z n a k y :

  • na listovej čepeli, steblách, klasoch sa vytvárajú, bledo-sivé, procesom starnutia až hnedé múčnaté povlaky. Životné procesy napadnutých rastlín sú narušené. Jačmeň je najnáchylnejší v období od vschádzania do konca steblovania.

O c h r a n a :

  • neprehusťovať porasty. Ak sa prihnojuje v neskorších vegetačných fázach musí sa počítať s fungicídnou ochranou. Fungicídy aplikovať ak sú vo fáze 29-39 Zadoks napadnuté posledné 3 listy na 15-25 %. Tilt CB 187,5 FW 2 l.ha-1, Archer 425 EC - 1 l.ha-1, Sportak Alpha HF- 1,5 l.ha-1, Amistar - 0,8 - 1 l.ha-1, Juwel - 0,8-1 l.ha-1.
Autor textu : Ing. Mária Sekerková, CSc.