Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA PRI REALIZÁCII PÔ DOOCHRANNEJ TECHNOLÓGIE SEJBY KUKURICE DO NEOBROBENEJ PÔDY

  1. Výber pozemku - nevhodné sú trvale zamokrené, extrémne ťažké i ľahké pôdy.

  2. Na vybranom hone definovať zónu pôdneho utlačenia - penetrometricky (príp. vykopaním sondy), ak sa zistí utužená vrstva, treba podrývať.

  3. Vykonať agrochemický rozbor pôdy. Pri malých obsahoch živín (P, K) treba urobiť zásobné hnojenie (na 2 - 3 roky) a pri nízkom pH urobiť vápnenie. V ďalších rokoch hnojenie P a K sa vykonáva na suchý, alebo zamrznutý povrch pôdy (každý druhý rok), aby sa zamedzilo utužovaniu pôdy. N môže byť vo forme čpavku, kvapalného hnojiva, alebo granulátu aplikovaný na povrch pôdy. DAM je bezpečnejší, môže byť aplikovaný samostatne naširoko, alebo ako nosič pre preemergentné herbicídy

  4. Bezpodmienečne urovnať povrch pôdy a tento úkon spojiť s aplikáciou hnojív (príp. vápna).

  5. 3 - 5 dní pred sejbou kukurice použiť glyfosát (len ak je vegetujúca burina).

  6. Ochrana proti burinám - postemergentná.

  7. Zvýšenú pozornosť venovať výberu hybrida (FAO, dobrá energia klíčivosti, priaznivé chladové testy).
Autor textu : Ing. Ján Priadka