Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

VÝŽIVA A HNOJENIE KUKURICE NA SILÁŽ

Kukurica je plodina s vysokými nárokmi na živiny a vzhľadom k C4 fotosyntetickému systému má vysokú potenciálnu rastovú rýchlosť s väčšou utilizáciou slnečnej energie pri tvorbe fytomasy. Počiatočný vývoj a rast je pomalý. Faktor teploty značne ovplyvňuje aj prijímanie živín. Obdobie najintenzívnejšie absorbcie a spotreby živín je od polovice júna do konca augusta. Podmienky príjmu živín sú určené ich dostatočnou ponukou a primeranými zrážkami v tomto období - významné rozhodujú o výške úrody.

Spotreba živín na úrodu 10 ton zelenej hmoty v kg:

N - 21,0
P2O5 - 10,0
P - 4,3
K2O - 35,0
K - 29,0

Dusík (N) - má dominantné postavenie vo výžive kukurice. Najviac sa podieľa na formovaní výšky a kvality úrody, ale súčasne pri jeho nevyužití - najmä dusičnanov - môže kontaminovať vodné zdroje. Je potrebné poznať jeho obsah v pôde (aj P a K), aby sme vedeli stanoviť dávku hnojenia a aby nedochádzalo k prehnojeniu, alebo deficitu. Zaraďovanie vikovitých rastlín v osevnom postupe ako zdroja dusíka môže podstatne eliminovať N z priemyselných hnojív.

Fosfor (P) - je považovaný za energetický prvok, ktorý má význam pri tvorbe makroenergických väzieb, v ktorých je transformovaná slnečná energia na chemickú = organická hmota. Možno povedať, že fosfor podporuje rýchlejší rast a vývoj rastliny v prvých rastových fázach, kedy má rastlina relatívne malý koreňový systém a potrebuje viac energie na uvoľnenie a prijatie fosforu z nerozpustných foriem pôdnej zásoby.

Draslík (K) - sa nachádza vo všetkých pletivách a orgánoch rastliny. Okrem funkcii v látkovej premene sacharidov, dusíkatých zlúčenín, pri fotosyntéze, dýchaní a niektorých ďalších, má dominantnú funkciu pri regulovaní vodného režimu rastliny, t.j. jeho úloha sa zvýrazňuje v suchom období.

Draselné a fosforečné hnojivá po rozhodení zapracovať v jeseni orbou, dusíkaté zapracovať pri jarnej príprave pôdy.

Autor textu : Ing. Ján Priadka