Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Jednoduché miešanky ďateliny lúčnej s trávami

Spoločným pestovaním ďateliny a tráv v dvojkomponentných miešankách dochádza k lepšiemu využitiu podzemného a nadzemného priestoru. Hlbšie prenikajúce korene ďateliny pôsobia melioračne na pôdu, uvoľňujú živiny (P, Ca, Mg) z ťažšie prístupných foriem. Hrčkotvorné baktérie (Rhizobium trifolii) symbioticky žijúce na koreňoch ďateliny pútajú vzdušný dusík. Hustý koreňový systém v plytších vrstvách pôdy umožňuje trávam pohotovo a dokonale prijímať živiny, zabraňuje ich preplavovaniu do hlbších vrstiev. Správne založené ďatelinotrávne porasty s vhodným režimom využívania môžu byť úrodnejšie ako čisté trávy hnojené N, v určitých agroekologických podmienkach sa vyrovnajú, prípadne prekonajú čistú ďatelinu.

Spoločným pestovaním ďateliny a tráv v dvojkomponentných miešankách dochádza k lepšiemu využitiu podzemného a nadzemného priestoru. Hlbšie prenikajúce korene ďateliny pôsobia melioračne na pôdu, uvoľňujú živiny (P, Ca, Mg) z ťažšie prístupných foriem. Hrčkotvorné baktérie (Rhizobium trifolii) symbioticky žijúce na koreňoch ďateliny pútajú vzdušný dusík. Hustý koreňový systém v plytších vrstvách pôdy umožňuje trávam pohotovo a dokonale prijímať živiny, zabraňuje ich preplavovaniu do hlbších vrstiev. Správne založené ďatelinotrávne porasty s vhodným režimom využívania môžu byť úrodnejšie ako čisté trávy hnojené N, v určitých agroekologických podmienkach sa vyrovnajú, prípadne prekonajú čistú ďatelinu.

Pri zostavovaní ďatelinotrávnych miešaniek zohľadňujeme pestovateľské podmienky, spôsob a dobu využívania, prípadne možnosti hnojenia organickými hnojivami (hnojovica). Efektívnu biologickú fixáciu dusíka a 1. úž. roku dosiahneme pri minimálne 50 % zastúpení ďateliny vo výsevku. Kompletné porasty so 60 % zastúpením ďateliny nevyžadujú N-hnojenie ani v 2. úž. roku.

V humídnejších podmienkach uprednostňujeme pre ďatelinotrávne miešanky tetraploidné odrody ďateliny lúčnej, napr. Sigord, Margot, Javorina. Tieto majú vyššiu konkurenčnú schopnosť, trvácnosť, sú vhodné na trojročné využitie. Obsahujú viac vodorozpustných cukrov, krm sa lepšie silážuje. Diploidné odrody (napr. Viglana, Manuela, Poľana) uprednostňujeme v suchších oblastiach.

Výsev ďateliny v zmesi odvodzujeme z bežného výsevku čistej kultúry (napr. 7 MKS. Miešanky v spoločných riadkoch podsievame do kŕmnych krycích plodín zberaných pred dozretím (napr. strukovinoobilné miešanky). V úžitkových rokoch zberáme 1. kosbu na začiatku kvitnutia ďateliny a klasenia trávy. Ďatelinová zložka sa podstatnou mierou podieľa na tvorbe úrody panenskej kosby v roku sejby a úrody 1. úž. roku. V treťom roku po ústupe ďateliny v porastoch s vyšším podielom trávy (napr. 60 %) vo výsevku môžeme podporiť jej odnožovanie prihnojením dusíkom. Na každých 10 % podielu z výsevku hnojme 10 – 15 kg.ha-1 N na jednu kosbu. Pri výbere odrôd ďateliny s diferencovanou skorosťou môžeme dosiahnuť rozloženie zberovej špičky miešaniek, plynulý pás zeleného kŕmenia. Miešankové porasty menej poliehajú, sú vhodné na senokosné využitie i pasenie. Pri konzervácii krmu vznikajú nižšie straty omrvom lístkov, porasty sú menej poškodzované mechanizačnými prostriedkami, rýchlejšie regenerujú. Lepšie odolávajú poškodeniu hrabošom. Miešanky zmierňujú ďatelinovú únavu pôdy, ďatelina je v miešankách vytrvalejšia než v čistej kultúre, menej napádaná hubovými chorobami.

Autor textu: Ing. František Mikle