Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Vplyv výživy a hnojenia na úrodnosť hrachu siateho

Hnojenie strukovín a teda aj hrachu siateho sa vyznačuje určitými zvláštnosťami v porovnaní s inými plodinami. Predovšetkým je to schopnosť strukovín pútať vzdušný atmosférický dusík. Tento proces je podmienený symbiózou s hrčkotvornými baktériami. Týmto spôsobom sa uhrádza 80 – 90 % celkovej potreby dusíka. Z toho vyplýva, že s aplikáciou dusíka uvažujeme iba v menej humóznych pôdach a na pôdach s nižšou biologickou aktivitou. Ako štartovacia dávka sa používa 20 – 30 kg N.ha-1, v prípade nepriaznivých podmienok pre rozvoj hrčkotvorných baktérií sa aplikuje maximálne 50 kg N.ha-1. Ako vhodná forma hnojiva sa odporúča liadok amónny s vápencom, alebo dolomitom.

Za optimálny obsah prístupných živín v pôde možno považovať strednú až dobrú zásobu. Pri týchto obsahoch prístupných živín je vhodné uplatňovať udržovacie hnojenie t.j. aplikovať množstvo živiny, ktoré odčerpá predpokladaná úroda.

Pri malej a strednej zásobe fosforu v pôde sa dávky pohybujú okolo 20 – 30 kg.ha-1. Vhodným fosforečným hnojivom je superfosfát, ktorý sa môže uplatniť aj ako zásobné hnojenie.

Odporúčané dávky draslíka pri jeho nízkom až strednom obsahu v pôde sa pohybujú na úrovni 50 – 80 kg.ha-1. Na hnojenie sú vhodné všetky druhy draselných hnojív, najmä ak sa aplikujú pri jesennej príprave pôdy. Ak máme možnosť výberu uprednostňujeme síranovú formu hnojív. Z mikroživín je dôležitý najmä molybdén. Jeho nedostatok v pôde nahrádzame aplikáciou 0,3 – 0,5 kg.ha-1 molybdénu sodného.

Záverom chcem podotknúť, že výpočet dávok základných živín vychádza z ich obsahu v pôde a potreby na plánovanú úrodu. Dávky živín, zodpovedajúce plánovanej úrode je potrebné korigovať k zásobe prístupných živín v pôde a následne k dávke aplikovaných hospodárskych hnojív.

V prípade dusíka možno jeho dávky upresňovať na základe obsahu anorganického dusíka v pôde, ako aj jeho obsahu v nadzemnej časti rastliny.

Autor textu: Ing. Jozef Beluský