Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Vplyv výsevku a hustoty porastu na úrodnosť hrachu siateho

Najdôležitejším znakom pre stanovenie výsevku je HTS. Jeho hodnota najviac závisí od poveternostných podmienok počas vegetácie (teplota, zrážky). Všeobecne platí zásada, že semená s vyššou HTS majú väčšiu vitalitu a teda aj rýchlejší počiatočný rast rastlín. Výsevok v miliónoch klíčivých semien na hektár (MKS) by sa mal pohybovať v rozmedzí od 1,0 (pre normálne listové typy), do 1,1 MKS (pre úponkové typy). Okrem typu a odrody je výsevok závislý na stanovišti. V suchších oblastiach je minimálna hustota porastu 65 – 75 rastlín.m-2, vo vlhkejších 60 – 70 rastlín.m-2. Za optimálnu hustotu porastu možno považovať pre suchšiu oblasť 80 – 85 rastlín.m-2 a pre vlhšiu 75 - 80 rastlín.m-2. Pre výpočet výsevku v kg.ha-1 možno odporučiť nasledujúci vzorec:

V =

V – výsevok kg.ha-1
HTS – hmotnosť 1000 semien
MKS – milión klíčivých semien na ha
ÚH – úžitková hodnota osiva (klíčivosť (%) x čistota (%) / 100)

Do tohto výpočtu by však pestovatelia mali zahrnúť i výpadok rastlín počas vegetačného obdobia. Tento je závislý od termínu sejby, HTS, pôdnych vlastností a priebehu počasia pred a po sejbe (zrážky, teplota). Pri skorých termínoch sejby (marec) sa pohybuje v rozmedzí 5 – 8 % a pri neskorých (apríl) 10 – 15 %.

 Ak sa pestovateľ rozhodne do výpočtu výsevku zahrnúť výpadok rastlín pri vzchádzaní použije nasledujúci vzorec:

HTS . konečná hustota porastu/m2 x 100
% klíčivosti   100 – očakávaný výpadok

Aj keď tento postup sa v praxi príliš nerozšíril, môže prispieť k optimálnemu zahusteniu porastu a tým aj k zvýšeniu úrod hrachu siateho.

Autor textu: Ing. Jozef Beluský