Systém včasného varovania

ÚVTIP SHMÚ ÚKSÚP VÚRV  
Späť

Ochrana pšenice pred fuzariámi na základe monitorovania zrážok a rastovej fázy
- s odporučením ochranného preventívneho zásahu.

Stanovenie potreby ošetrenia pšenice ozimnej proti fuzariám.

Fusarium spp. sú patogéni, ktorí môžu napadnúť ozimnú pšenicu (a nie len ju) v priebehu celého vegetačného obdobia. Obzvlášť nebezpečné je napadnutie klasov fuzariámi, pri ktorom dochádza nie - len k zníženiu HTZ a následne aj úrody, ale aj k tvorbe mikotoxínov.

Príznaky: Na listovej pošve a neskoršie až na steble sú smerom od koreňového krčka hnedé pretiahnuté škvrny. Po vytvorení kolienka sa tieto škvrny objavujú v okolí kolienka. (photo)

Po infekcii klasu sa v štádiu od mliečnej zrelosti objavuje na klasoch spočiatku šedé neskoršie až výrazne ružové mycélium. (photo) K primárnej infekcii dochádza:
- po skorej sejbe už na jeseň
- a po otvorení jari
K intenzívnejšiemu napadnutiu (šíreniu infekcie) dochádza v prípade, že je vlhká jar.

Suma zrážok, pre stanovenie potreby ošetrenia: ak od vývojovej fázy 30 DC ( 4 - 5 Fee) nepretržite za sebou, alebo na jeden raz spadne minimálne 5 mm a viac zrážok. Sledovanie s následným aktuálnym ošetrením sa robí do vývojovej fázy 32 DC (7 Fee).

Vysoko aktuálne sledovanie zrážok, ktoré podporujú intenzívne sekundárne napadnutie patogénom Fusárium spp. začína znovu vo vývojovej fáze 61 až 69 DC (začiatok kvitnutia až plné kvitnutie).

Suma zrážok pre základné stanovenie potreby ošetrenia proti patogénom Fusárium spp. v klase je ak vo fáze od začiatku kvitnutia spadne od 1 a viac mm po fázu ukončenie kvitnutia.

Okres: