Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

TECHNOLÓGIA PESTOVANIA STRUKOVÍN
JAVOR, Ľ. - SUROVČÍK, J. a kolektív

Piešťany, 2001
 
 

TECHNOLÓGIA PESTOVANIA STRUKOVÍN

1. Úvod, význam a využitie strukovín (Ing. Ľubomír Javor, CSc.)
2. Hrach siaty (Ing. Eva Škrobáková)
3. Sója fazuľová (Ing. Ľubomír Javor, CSc.)
4. Fazuľa záhradná (Ing. Jozef Beluský)
5. Šošovica jedlá (Ing. Jozef Beluský)
6. Bôb obyčajný (Ing. Jozef Beluský)
7. Cícer baraní (Ing. Jozef Beluský)
8. Pozberová úprava a skladovanie (Doc. Helena Frančáková, CSc.)
Autori textu: JAVOR, Ľ. - SUROVČÍK, J. a kolektív