DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Reznačka laločnatá RELA /Dactylis glomerata L./
Pôvod Bola vyšľachtená krížením francúzskej odrody Prairial s holandskou odrodou C.B. individuálnym výberom potomstiev kombinovaný s hromadným výberom.
popis a hospodárske vlastnosti Je to odroda pre lúčne aj pasienkové využívanie, poloskorá, s rýchlym jarným rastom, pomalším vývojom, s lepším rozložením kosieb a s vyššími úrodami zelenej hmoty s dobrým obrastaním. Trs je polovzpriamený až vzpriamený, vysoký 110-120 cm, stredne veľký a hustý, generatívne výhonky sú dobre olistené, súkvetie je dlhé asi 120 mm. List je stredne široký, HTS je okolo 1.0 g. Rela je o 2 dni neskoršia ako Milona, má vyšší vzrast s dlhšou metlinou a semenárskou istotou. Vyrovnanosť odrody Rela zodpovedá vyrovnanosti cudzoopelivej trávy. Je vhodná do všetkých oblastí, najmä do stredných a vyšších polôh.
Pôda Táto odroda nepredstavuje natoľko odchylný typ, aby si vyžadovala zvláštnu starostlivosť. Do úvahy prichádza najmä doba a intenzita výživy. Porast pestovaný na semeno sa zakladá pri šírke riadkov 40 cm, pre ktorú vyhovuje výsevok 10 kg uznaného osiva na hektár.
Sejba V bežnej množiteľskej praxi sa Rela vysieva na jar do podsevu obilniny / jarný jačmeň/. Odporúča sa oddelený výsev pri znížení výsevku do krycej plodiny s dodržaním smeru – kolmo na smer krycej plodiny.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny je potrebné ihneď odstrániť jej pozberové zvyšky. Rela sa môže vysiať aj v monokultúre pri šírke riadkov 40 cm, do 15. júla pre vytvorenie dostatku odnoží. Vyžaduje dobré zásobenie pôdy N. Pri hnojení na jar sa použije dávka 50-60 kg N, po zbere semena treba porast skosiť a aplikovať 30-40 kg N a v septembri až októbri pohnojiť všetkými živinami: 40-50 kg N, 35-45 kg P, 60-80 kg K na hektár. Chemické ošetrenie porastov prevádzame v kombinácii herbicídov Aminex pur, Starane 250 EC a Lontrel 300, ktoré pôsobí proti väčšine dvojklíčnolistových burín v trávach.
Zber Zber robíme v prvej polovici júla /keď už niektoré semená vypadli na zem/ kombajnom kosením porastu v hornej tretine stebla. Prírodné osivo dosušujeme na roštových sušičkách do vlhkosti 15 % a odvážame na čistiacu stanicu.
Prednosti dobrá konkurenčná schopnosť
poskytuje vysokú úrodu zelenej hmoty
rovnomerné rozloženie zelenej hmoty v kosbách
semenárska istota
Späť