DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Timotejka lúčna LEVOČSKÁ /Phleum pratense L./
Pôvod Timotejka lúčna Levočská vznikla výberom z ekotypov pochádzajúcich z Čiech.
popis a hospodárske vlastnosti Timotejka lúčna Levočská sa vyznačuje pomerne rýchlym vzchádzaním a počiatočným rastom, aj keď je vývojovo neskorá. Pestujeme ju hlavne v zemiakovej výrobnej oblasti, ale aj vo vyšších polohách repnej na stredne ťažkých, dobre obrábateľných pôdach s dostatkom zrážok. Ľahké, vysýchavé pôdy sú nevhodné. Znáša tuhú zimu a silnú snehovú pokrývku. Pestujeme ju po okopanine hnojenej maštaľným hnojom. Nevhodnou predplodinou sú viacročné krmoviny a rozorané lúčne porasty, taktiež pôdy s výskytom pýru plazivého. Môžeme ju pestovať v hustosiatych porastoch /20-25 cm/ alebo v riadkoch širokých 40 cm.
Pôda Timotejka lúčna Levočská sa vyznačuje pomerne rýchlym vzchádzaním a počiatočným rastom, aj keď je vývojovo neskorá. Pestujeme ju hlavne v zemiakovej výrobnej oblasti, ale aj vo vyšších polohách repnej na stredne ťažkých, dobre obrábateľných pôdach s dostatkom zrážok. Ľahké, vysýchavé pôdy sú nevhodné. Znáša tuhú zimu a silnú snehovú pokrývku. Pestujeme ju po okopanine hnojenej maštaľným hnojom. Nevhodnou predplodinou sú viacročné krmoviny a rozorané lúčne porasty, taktiež pôdy s výskytom pýru plazivého. Môžeme ju pestovať v hustosiatych porastoch /20-25 cm/ alebo v riadkoch širokých 40 cm.
Sejba Vysieva sa ako podsev do jarného jačmeňa /ktorého výsevok sa znižuje o 1/3/ kolmo na smer riadkov krycej plodiny. V čistej kultúre vysievame timotejku lúčnu do 15 augusta. Výsevok pri 40 cm širokých riadkoch je 8 kg, pri hustých riadkoch okolo 15 kg.ha-1 do hĺbky do 2 cm.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny odstránime pozberové zvyšky a prihnojíme 30 kg N na hektár. V septembri až v októbri vyhnojíme aj ostatné živiny: 30 kg N, 24 kg P a 66 kg K na hektár. Celková dávka N je v 1. úžitkovom roku 60 kg, v druhom asi 90 kg a na jar tretieho roku 60-70 kg na hektár.
Chemická ochrana je potrebná proti mnohým dvojklíčnolistovým burinám. Používame prípravky Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur , hlavne v 1. úžitkovom roku. Proti vrtivke použijeme Decis 2.5 EC alebo Actellic 50 EC. V množiteľských porastoch sú nežiadúce druhy – lipnice, psinčeky , z burín rumany, mrlíky a knotovky.
Zber Timotejka lúčna Levočská dozrieva asi v polovici augusta samovoľným rozpadom hornej časti súkvetia. Zber robíme priamo kombajnom. Prírodné osivo dosušujeme na vlhkosť do 15 % a odvážame na čistiacu stanicu.
Prednosti odolnosť proti nepriaznivým klimatickým podmienkam
všestranná využiteľnosť vrátane spásania
Späť