DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Kostrava trstenikovitá LEKORA /Festuca aruninacea Schreb./
Pôvod Odroda vyšľachtená metódou individuálneho výberu z klonov holandského pôvodu.
popis a hospodárske vlastnosti Lekora je v mnohých znakoch a vlastnostiach podobná kostrave lúčnej, má však robustnejší vzhľad. Trs má vzpriamený až polovzpriamený hustejší, väčší, s krátkymi pozemnými výbežkami, stredne vysoký až vyšší, Steblo má síce hrubšie ako odrody kostravy lúčnej ale aj jemnejšie ako zahraničné odrody. Listová čepeľ stredne dlhá /25-30 cm/, stredne široká až užšia. Ušká obrvené. Súkvetie je metlina jednostranne mierne ohnutá, dlhá 15-20 cm i viac. HTS je okolo 2,5 g. Lekora je výrazne ozimného charakteru, preto v roku zásevu i v úžitkových rokoch po kosbe neklasí. Vyznačuje sa vysokou trvácnosťou nielen v prírodných, ale aj v siatych porastoch
Pôda Dobre sa uplatňuje na pôdach s vysokou hladinou pozemnej vody alebo v závlahových podmienkach. Neznáša extrémne suché alebo extrémne mokré pôdy.
Sejba Kostravu trsteníkovitú Lekoru vysievame skoro na jar do krycej plodiny, na čistých pozemkoch i v čistej kultúre. Kostravu vysievame kolmo na riadky krycej plodiny do riadkov širokých 40 cm alebo do riadkov 25 cm s výsevkom 24 kg na hektár. Najneskorší výsev v čistej kultúre do konce júla. Pred sejbou prihnojíme dávkou 40 kg N, 40 kg P a 70-80 kg K na hektár.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny na jeseň dávkou 40 kg N. Na jar v úžitkovom roku postačuje dávka 40-60 kg a po zbere prihnojím 30-40 kg N. V 2 a 3. úžitkovom roku zvyšujeme dávku N, kde na jar v 3. úžitkovom roku aplikujeme 75 – 90 kg N na hektár.
Chemická ochrana Porasty zaburinené lipnicou lúčnou sa ošetrujú Tribunilom WP 70 v dávke 3 kg na hektár. Proti dvojklíčnolistovým burinám sa porast ošetruje podľa metodiky. Podľa spektra zastúpených burín úspešne môžeme použiť kombináciu herbicídov Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur /0.8+0.4+3 litre /. Z hľadiska uznávania nežiadúce buriny a druhové prímesi: pýr plazivý, kostrava lúčna a červená, štiavy a stoklasy.
Zber Kombajnový zber kostravy trsteníkovitej je náročnejší ako kostravy lúčnej - menšia pojazdová rýchlosť, menšia šírka záberu, neskorší začiatok zberu.
Prednosti široká ekologická plasticita
znáša sucho i zamokrenie
vytrvalosť
Späť