DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Psinček obrovský POLAR /Agrostis gigantea Roth./
Pôvod Odroda vznikla šľachtiteľským výberom z odrody Levočský.
popis a hospodárske vlastnosti Polar je hexaploidná krmná odroda stredne až neskoro klasiaca, zelenej farby.
Vlajkový list má dlhý a široký.Dĺžku stebla a dĺžku kvetenstva má dlhú.Tvar trsu má stredný až polorozložitý. Priemerná HTZ je 0,20g. Odroda Polar je v porovnaní na kontrolné odrody Levočský a Rožňavský o 3-4 dní neskoršia. Má rýchly jarný rast a dobrú rýchlosť obrastania po kosbách. Je širokolistá. Má dobrý zdravotný Stav. V úrodach zelenej hmoty je na úrovni odrody Levočský. Vhodná je pre lúčne i pasienkové poľnohospodárske využívanie. Poskytuje 3 až 4 kosby.
Pôda Vyžaduje stredne ťažké až ťažké, primerane vlhké pôdy do nadmorskej výšky 600 m. Pozemky zaburinené pýrom, štiavmi, lipnicami a metličkou sú nevhodné. Najvhodnejšou predplodinou je strukovinoobilná miešanka, obilovina a iné.
Sejba Seje sa na jar s krycou plodinou s výsevkom zníženým o 1 tretinu. V čistej kultúre i v letných mesiacoch , najneskoršie do 15.8. , aby bolo zabezpečené jeho vzchádzanie. Výsevok pri šírke riadkov 40 cm je 7-8 kg.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny porast prihnojíme 40 kg N. Na jar v 1. úžitkovom roku aplikujeme 30 kg N. V 3 roku zvýšime dávku N na 50 kg.ha. Fosfor a draslík aplikujeme v súlade s rozborom pôdy.
Chemická ochrana Proti dvojkličnolistovým burinám používame prípravky uvedené v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Pri výskyte štiavu používame prípravky Sys 67 M Prop a iné. Proti lipnici ročnej aplikovať Tribunil. Z pohľadu uznávania porastu treba odstrániť cudzie druhy tráv, hlavne lipnice, timotejku, ďatelinu plazivú, z burín metličku a štiavy.
Zber V zemiakárskej oblasti dozrieva v druhej polovici augusta v čase ukončenia zberu obilnín. Semeno v čase zrelosti málo vypadáva, robí sa priamy kombajnový zber. Úprava kombajnu: zníženie obrátok bubna, uvoĺnenie koša, zníženie účinnosti ventilátora alebo jeho odstavenie.
Prírodne osivo dosušiť na skladovateľnú vlhkosť 15 %.
Prednosti dobrá odolnosť proti mrazu
bohatá koreňová sústava
dobrá úroda zelenej hmoty i semena
Späť