DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Timotejka lúčna LEMA / Phleum pratense L. /
Pôvod Vznikla polycrossným krížením. Bola zaregistrovaná v roku 2000.
popis a hospodárske vlastnosti Je to odroda prechodného charakteru. Tvar trsu má polovzpriamený. Vlajkový list stredne dlhý, stredne široký. Steblo stredne dlhé. Je skoršia ako kontrolná odroda Levočská o 3 dni. Je výkonnejšia ako kontrolné odrody vo viackosnom a lúčnom využívaní a má dobré založené úrody vo viackosnom využívaní. Je vhodná do lúčnych miešaniek.
Pôda Vyhovujú jej piesočnato hlinité, stredne ťažké i ťažšie pôdy.
Sejba Seje sa na jar do podsevu /jačmeňa/, najvhodnejšie do čistej monokultúry. Riadky 40 cm, výsevok 9 kg . ha-1 . Hĺbka sejby l – 2 cm. Po sejbe povalcovať.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny priliadkovať, po vyriadkovaní plečkovať. V úžitkových rokoch hlavne plečkovanie. Hnojenie každoročne v jeseni N 30 kg, P 70-80 kg K 80 kg na jar 30 kg N, u starších porastov i viac. Hnojenie sa prispôsobuje pôdnym rozborom.
Chemická ochrana Proti burinám striekame Aminex pur + Lontrel + Starane /3 l + 0,4 l +0,8 l/. Ak sa vyskytne vrtivka môžeme použiť Actellic 50 EC pred klasením.
Zber Dozrieva v polovici augusta podľa klimatických oblasti aj skôr .Klas sa v hornej časti rozpadáva, čo je znakom zrelosti. Úrodu dosahuje 300 – 450 kg. ha-1 semena.
Prednosti je výkonnejšia ako kontrolné odrody v úrode zelenej hmoty
je skoršia ako odroda Levočská
je vhodná do lúčnych miešaniek
Späť