DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Mätonoh trváci Pastel / Lolium pratenne L. /
Pôvod Odroda vznikla výberom z odrôd Matura a Pelo
popis a hospodárske vlastnosti Odroda Pastel je viacročná trsnatá tráva, polovzpriamenej formy. Tvar trsu na jar je stredný, farba listu stredne zelená. Vlajkovitý list je stredný až dlhý, šírka listu je stredná. Steblo je dlhé. Dlhé súkvetie má stredný počet kláskov. Semeno stredne veľké až menšie s HTS l,2 g. Odroda Pastel je diploidná, pasienkového typu. Má rýchlejší jarný rast, čo sa prejavilo i vo výške prvých kosieb. V klasení je o 2 – 3 dni skoršia ako Metropol. Po kosbách dobre obrastá. Odroda je vhodná na zakladanie viacročných miešaniek najmä pre pasienkové využitie.
Pôda Vyžaduje pôdy stredne ťažké až ťažšie, dobre obrábateľné. Nevhodné sú mrazové kotliny a polohy s dlhotrvajúcou snehovou prikrývkou. Mätonoh trváci v osevnom postupe zaraďujeme po strukovinoobilných miešankách, po skorých zemiakoch. Najvhodnejšou krycou plodinou je zavčasu zobratý ovos na zeleno, a jarná pšenica.
Sejba V čistej kultúre letný výsev je potrebné uskutočniť do konca augusta. Výsevok pri sejbe do riadkov širokých 40 cm je 10- 15 kg a úzkoriadkových /20 –25 cm/ 25 –20 kg na hektár.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny a po odvoze slamy prihojíme mätonoh trváci v dávke 20 – 30 kg N-1. Dávky hnojív s obsahom fosforu a draslíka sa riadia podľa výsledkov pôdnych rozborov. V 1 . úžitkovom roku na jar N aplikujeme 40 kg a aplikujeme 50 –60 kg N podľa stavu porastu a skúsenosti.
Chemická ochrana Proti dvojklíčnolistovým burinám používame povolené prípravky uvedené v Metodickej príručke ochrany rastlín. Podľa spektra zastúpených burín je veľmi úspešne používať kombináciu hebicícov Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur /0,8 l +0,4 l +3 l /.
Zber Mätonoh trváci dozrieva po obilninách, v zemiakovej oblasti v prvej až tretej dekáde augusta. Rovnomerne vyvinutý porast je v období zberu mierne naklonený. Zbierame priamo kombajnom a pri dobrom nastavení dostaneme pomerne čisté prírodné osivo.
Prednosti vhodnosť na trojkosné, viackosné využitie
vysoká úroda hmoty
trvácnosť
Späť