DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
Pôvod Odroda Lea vznikla výberom z ekotypov Slovenska, ekotypu pochádzajúceho z oblasti Pongracoviec.
Odroda bola zaregistrovaná v roku 2000.
popis a hospodárske vlastnosti Je to odroda trávnikového charakteru. Tvar trsu má stredný vlajkový list stredne dlhý, stredne široký.
Steblo 60-70 cm dlhé. Súkvetie stredné. Klasí od 15. – 20. mája. Semeno je stredne, HTS sa pohybuje od 0,20 – 0,25 g podľa výživy i viac.
Trávnikové vlastnosti sú dobré, vyniká sivozelenou tmavou farbou počas celého roku. Je hustá a má dobrý vzhľad po kosbách. Je to vytrvalý druh, preto svojou výbežkatosťou, hlavne v ďalších rokoch zapĺňa prázdne miesta. Dobre prezimuje a má dobrý zdravotný stav. Je vhodná ako komponent do okrasných a ihriskových trávnikov, ale aj pre bežnú rekreačnú a sídliskovú zeleň.
Pôda Patrí k veľmi náročným trávnym druhom, na semenársku agrotechniku. Je typickou oziminou. Vyhovujú jej stredné až ľahšie pôdy v suchších polohách.
Sejba Seje sa plytko až na povrch, pretože potrebuje ku klíčeniu striedanie tmy a svetla. Výsevok 12 kg . ha-1. Seje sa do riadov 50 cm najlepšie do čistej monokultúry do záhradnícky pripravenej pôdy.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Ak sa seje do krycej plodiny, hneď po zbere treba priliadkovať 30 – 40 kg N. Pretože sa lipnica pomaly vyvíja a neskoro sa vyriadkuje treba ju opatrne plečkovať. V roku založenia je dôležitý dostatok N. Ročná dávka v už. rokoch je l00 kg N , P 80 – 100 kg a K 100 – 120 kg. Dôležitá je dávka 40 kg N, hneď po zbere semena.
Chemická ochrana Proti burinám používame povolené prípravky v metodickej príručke pre ochranu rastlín. V praxi sa úspešne používa mix Aminex pur 3 l + Lontrel 0,4 l + Starane 0,8 l. Proti lipnici ročnej Tribunil 3 l na jeseň.
Zber Dozrieva koncom júna začiatkom júla, podľa klimatickej oblasti. Farba metliny je vtedy šedohnedá previsla na jednu stranu. Pri poklepaní o dlaň nevypadáva, pretože semeno je ochlpené a chuchvalce držia semeno. Dosušovanie sa robí v tenkej vrstve. Pestujeme ju 3 úžitkové roky.
Prednosti má peknú sivozelenú tmavú farbu
vytvára hustý trávnik, ktorý v ďalších rokoch zapĺňa prázdne miesta
je vhodná do ihriskových a okrasných trávnikov
Späť