DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Kostrava trsteníkovitá KORETA /Festuca arundinacea Schreb./
Pôvod Odroda vznikla výberom z odrody Lekora.
popis a hospodárske vlastnosti Kostrava trsteníkovitá Koreta je prvou slovenskou trávnikovou odrodou pre technické a iné neprodukčne využívanie. Trs má polovzpriamený, hustejší ako Lekora s krátkymi podzemným výbežkami, stredne vysoký. List má stredne dlhý, stredne široký až užší, tmavšej farby. Ušká obrvené. Súkvetie metlina jednostranne mierne ohnuté, dlhá 15-20 cm. HTS je okolo 2.2 g.
Koreta je ozimného charakteru, preto v roku zásevu, ani v úžitkových rokoch po 1. kosbe neklasí. Je stredne skorá, trávniková odroda, v začiatku klasenia o 1 deň skoršia ako Lekora. Koreta má lepšiu hustotu, užší list, tmavšiu farbu, lepší vzhľad po kosbách a menšiu produkciu hmoty. Odroda Koreta spĺňa kritériá pre trávniky zaťažované – dostihové, rekreačnú zeleň a iné neprodukčné využívanie.
Pôda Vyžaduje stredne ťažké až ťažšie pozemky bez výskytu trvácich burín, najmä pýru plazivého. Je náročná na štruktúrny stav pôdy a dobré zásobenie všetkými živinami. Koretu vysievame skoro na jar do krycej plodiny, na čistých pozemkoch i v čistej kultúre do konca júla.
Sejba Kostravu trsteníkovitú Koretu vysievame do riadkov 40 cm širokých alebo do riadkov 25 cm s výsevkom 25 kg na hektár. Pred sejbou prihnojíme dávkou 40 kg N, 40 kg P a 70-80 kg K, po zbere krycej plodiny na jeseň prihnojíme dávkou 40 kg N. Na jar v úžitkovom roku postačuje dávka 40-60 kg.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere semena prihnojíme 30-40 kg N. V 2. a v 3. úž. roku zvyšujeme dávku N, kde na jar v 3. úžitkovom roku aplikujeme 75-90 kg N na hektár.
Chemická ochrana Proti dvojklíčnolistovým burinám sa porast ošetruje podľa Metodickej príručky ochrany rastlín. Výber najvhodnejších prípravkov spresňujeme podľa skutočného výskytu burín. Úspešne môžeme použiť kombináciu herbicídov Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur.
Zber Kostravu trsteníkovitú zberáme priamo kombajnom pri dodržaní technických parametrov pre zber tráv na semeno. Prírodné osivo dosušíme na vlhkosť 15%.
Prednosti odolnosť proti vymŕzaniu
spoľahlivá trvácnosť
odolnosť proti utláčaniu ťažkou mechanizáciou
vhodnosť pre polointenzívne až extenzívne trávniky
Späť