DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Timotejka uzlatá LATIMA /Phleum nodosum L. = Phleum bertolonni DC./
Pôvod Vznikla krížením odrôd Evergreen, Sport a holandského materiálu bez bližšieho určenia pôvodu.
popis a hospodárske vlastnosti Semenárska agrotechnika timotejky uzlatej je náročnejšia ako u timotejky lúčnej. Preto si vyžaduje väčšiu starostlivosť pri príprave pozemku na sejbu, povrch pripravenej pôdy má byť jemný, kyprý, ale pod nim primerane utužený. Takouto prípravou pôdy vytvoríme dobré podmienky pre klíčenie a počiatočný rast.
Pôda Semenárska agrotechnika timotejky uzlatej je náročnejšia ako u timotejky lúčnej. Preto si vyžaduje väčšiu starostlivosť pri príprave pozemku na sejbu, povrch pripravenej pôdy má byť jemný, kyprý, ale pod nim primerane utužený. Takouto prípravou pôdy vytvoríme dobré podmienky pre klíčenie a počiatočný rast.
Sejba Výsev v čistej kultúre pre timotejku uzlatú je výhodnejší ako v krycej plodine. Výsevok pri medziriadkovej vzdialenosti 40-50 cm je 6-7 kg. ha-1. Pri úzkoriadkovom spôsobe sejby 10-12 kg na hektár do hĺbky 1-2 cm.
Chemická ochrana Ošetrovanie semenárskych porastov počas vegetácie je obdobné ako u timotejky lúčnej, môžeme použiť bežné chemické prostriedky. Výnos semena v podhorských podmienkach sme dosiahli okolo 250 kg z hektára, pre zvýšenie výťažnosti semena je potrebné v priebehu čistenia použiť drhlík, ktorý uvoľní semeno z pliev /10-15 % osiva/. Výživa semenárskych porastov môže byť nasledovná: pri sejbe aplikujeme 40 kg N, 30-40 kg P a 70-100 kg K na hektár. Dávku P a K je potrebné zopakovať na jeseň v 1. a 2. úžitkovom roku. Výživu N je možné aplikovať: na jar v 1. úžitkovom roku 40 kg a 2. úž. roku 60 kg na hektár.
Zber Dozrieva v druhej polovici augusta, zber vykonávame kombajnom. Prírodné semeno je potrebné dosušiť na vlhkosť do 15 %.
Prednosti nízka produkcia nadzemnej hmoty
vytvára hustý trávnik, ktorý dobre prezimuje
trávnik je svieži počas celej vegetácie /do neskorej jesene/
Späť