DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Psinček obrovský LEVOČSKÝ /Agrostis stolonifera L./
Pôvod Odroda vznikla výberom z materiálov pochádzajúcich z českých krajov.
popis a hospodárske vlastnosti Vytrvalá a výbežkatá tráva. Trs polovzpriamený až vzpriamený, vysoký 75 až 100 cm, tmavšie zelený, výbežky stredne dlhé až dlhé. Steblo priame, jemnejšie, poliehavejšie. Metlina sa otvára len v čase kvitnutia, drobné klásky sú belavozelené, často fialovozelelené. List tuhší, stredne široký až užší, stredne dlhý, vzpriamený, len čiastočne ovisnutý, nelesklý, sivozelený, drsný. Semeno veľmi drobné, lesklé a bez osti, HTS je 0.16 g.
Psinček poplazový Levočský je trváca výbežkatá tráva, vhodná pre vlhké podmienky. V poľnohospodárstve sa využíva len v obmedzenom rozsahu. Do trvácich lúčnych a pasienkových miešaniek sa zaraďuje v obmedzenej miere.
Všeobecne sa odporúča ako komponent v pastevných zmesiach s dostatkom vlahy. Regeneračná schopnosť na jar pomalšia, skoro stredná až neskoršia. Vyznačuje sa dosť rovnomerným rastom zelenej hmoty počas vegetácie.
Pôda Vyžaduje stredne ťažké až ťažké, primerane vlhké pôdy do nadmorskej výšky 600 m. Pozemky zaburinené pýrom, štiavmi, lipnicami a metličkou sú nevhodné. Najvhodnejšou predplodinou je strukovinoobilná miešanka, obilovina a iné.
Sejba Seje sa na jar s krycou plodinou s výsevkom zníženým o 1 tretinu. V čistej kultúre i v letných mesiacoch, najneskoršie do 15. 8., aby bolo zabezpečené jeho vzchádzanie. Výsevok pri šírke riadkov 40 cm je 7-8 kg.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny porast prihnojím e 40 kg N. Na jar v 1. úžitkovom roku aplikujeme 30 kg N a na jeseň dávku 40 kg N. V . 3. roku zvýšime dávku N na 50 kg. ha-1. Fosfor a draslík aplikujeme v súlade s rozborom pôdy.
Chemická ochrana Proti dvojklíčnolistovým burinám používame prípravky uvedené v Metodickej príručke na ochranu rastlín, Pri výskyte štiavu používame prípravky Sys 67 M Prop a iné. Proti lipnice ročnej aplikovať Tribunil. Z pohľadu uznávania porastu treba odstrániť cudzie druhy tráv, hlavne lipnice, timotejku, ďatelinu plazivú, z burín metličku a štiavy.
V zemiakovej oblasti dozrieva v druhej polovici augusta v čase ukončenia zberu obilnín.
Zber Semeno v čase zrelosti málo vypadáva, robí sa priamy kombajnový zber. Úprava kombajnu: zníženie obrátok bubna, uvoľnenie koša, zníženie účinnosti ventilátora alebo jeho odstavenie. Prírodné osivo dosušiť na skladovateľnú vlhkosť do 15 %.
Prednosti dobrá odolnosť proti mrazu
bohatá koreňová sústava
dobrá úroda zelenej hmoty i semena
Späť