DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Trojštet žltkastý LEVOČSKÝ /Trisetum flavescens P. Beauv./
Pôvod Trojštet žltkastý Levočský vznikol, výberom z materiálov pochádzajúcich z Čiech.
popis a hospodárske vlastnosti Trs je vzpriamený, stredne hustý, vyšší /75-90 cm/, svetlozelený, List je stredne široký až širší, stredne dlhý, ovisnutý až polovzpriamený, ušká nemá. Jazýček je krátky. Súkvetie je rozvetvená metlina. Semeno je menšie s osťou, preto vytvára chuchvalce. HTS je 0.23 –0.27 g. Je to viacročná až trváca, jemná tráva, patrí medzi stredne skoré druhy. Má veľmi rýchly jarný rast, je vhodným komponentom do trvalých lúčnych a pasienkových miešaniek. Je stredne náchylnejší na napadnutie hubovými chorobami. Je menej poliehavý a odolný proti vymŕzaniu. Olistenie je v rozmedzí 32 až 39 %. Dáva veľmi dobrú úrodu semena.
Pôda Na polohu a pôdu je nenáročný. Vhodné sú všetky výrobné a klimatické oblasti, chránené pred nárazmi vetra /ľahko sa vymláti/, stredne ťažké pôdy s priemernou vlhkosťou. Nevhodné sú kyslé pôdy. V osevnom postupe zaraďujeme trojštet po hnojenej okopanine do čistej pôdy, bez trvácich burín /pýr plazivý/.
Trojštet môžeme pestovať v hustosiatych porastoch /20-25 cm/.
Sejba Najlepšie sa osvedčuje výsev v čistej kultúre po ozimných miešankách a skorých zemiakoch do konca júla. Porast zakladáme sejačkou SE 1 –056 s adaptérom na sejbu ľahkých tráv s výsevkom 10-12 kg v riadkoch širokých 40 cm, pri 20-25 cm do 15 kg.ha-1. Vysieva sa aj ako podsev do ovsa na zeleno /ktorého výsevok sa znižuje o l/3/ kolmo na smer riadkov krycej plodiny.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny porast prihnojíme 30 kg N, odstránime pozberové zvyšky. V jeseni vyhnojíme ostatné živiny: 20 kg N, 40-45 kg P, 100-110 kg K. Celková ročná dávka N, je v 1. úž. roku 60 kg, v 2. úž. roku 70 kg, v 3. úžitkovom roku 60 kg N na hektár. Proti poliehaniu použijeme Retacel v dávke 6-8 l.
Chemická ochrana V boji proti burinám využívame kombináciu osvedčených herbicídov: Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur. Pri uznávaní porastu sú neprípustné všetky lipnice a štiavy.
Zber Dokonale zrelé semeno, aj keď niečo vypadne, zberáme kombajnom pri znížení otáčok bubna na 700 za minútu. Nastavenie koša a bubna má byť také, aby sa semeno nevylušťovalo, prívod vzduchu sa úplne uzavrie. Prírodné osivo dosušíme na vlhkosť do 15 % a odvážame na čistiacu stanicu.
Prednosti veľmi rýchly jarný rast
odolný proti vymŕzaniu
dobré olistenie
Späť