DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Ovsík obyčajný LEVOČSKÝ /Arrhenatherum elatius Presl./
Pôvod Ovsík obyčajný Levočský vznikol výberom materiálov z Čiech.
popis a hospodárske vlastnosti Je viacročná, voľne trsnatá tráva, vysoká 80-130 cm, stredne hustý trs je svetlozelený, Steblo je jemné, stredne poliehavé. Súkvetie je stredne dlhé. List je dlhý, vzpriamený, poloovisnutý, stredne široký. Olistenie stebiel sa pohybuje od 32 až 38 %. HTS je 2,8-3,5 g. Doporučuje sa do ďatelinotrávnych miešaniek /aj v suchých oblastiach/, ale odporúča sa najmä pre pasienky. Po zbere semena dobre dorastá. Využíva sa na výrobu sena i na priame skrmovanie do obdobia klasenia. Ovsík obyčajný Levočský nie je zvlášť náročný na stanovište, ale neznáša zamokrené pôdy a drsné podmienky. Je suchomilný, najvhodnejšie sú hlinito-piesočnaté pôdy s primeranou vlhkosťou.
Pôda Ovsík sa po sejbe pomerne rýchlo vyvíja a v čistej kultúre dosahuje už v 1. roku plný vývoj. Pre pestovanie na semeno sú vhodnejšie teplé polohy zemiakovej oblasti na južných svahoch repnej a kukuričnej oblasti. Vhodné sú plochy chránené pred silnejšími nárazmi vetra – premlátenie zrejúceho porastu. Je čiastočne náchylný na vymŕzanie pri jarných mrazoch a tuhých zimách. Ako predplodina je vhodná okopanina hnojená maštaľným hnojom, ktorá zanechá pôdu v čistom stave, hlavne bez pýru. Semenné porasty sa zakladajú do podsevu jarín, najmä ovsa na zeleno a jarnej pšenice. Výhodnejšie je zakladanie v čistej kultúre, ktorá dáva vyššie úrody semena v 1. a 2. úžitkovom roku.
Sejba Sejbu prevádzame v júli až v auguste sejačkou SE 1-056 do riadkov 40 cm širokých s výsevkom 18-20 kg.
ha-1. Je náročný na výživu hlavne P a K. Hnojiť N treba opatrne kvôli poliehaniu. Ročná dávka je 70-80 Kg N, 35-40 kg P, 70-80 kg K s prihliadnutím na výsledky pôdnych rozborov. Dávky N na jar v čistej kultúre podľa úžitkových rokov – v 1. roku 50 kg, 2. úž. rok 70 kg a v 3 roku asi 60 kg N.
Chemická ochrana V chemickej ochrane proti burinám využívame herbicídy v kombinácii Starane 205 EC, Lontrel 300 a Aminex pur. Semenné porasty taktiež postrekujeme Retacelom /5 kg.ha-1 do 600 l vody/. Pri ich uznávaní sú neprípustné tieto trávy: kostrava lúčna, kostrava trsteníkovitá a reznačka, a taktiež pýr plazivý a stoklasy. Zreje pomerne nerovnomerne, semená veľmi ľahko vypadávajú. Silnejší vietor v čase dozrievania je nebezpečný, môže vymlátiť z porastu až 80 % semena.
Zber Zber robíme kombajnom, a prírodné osivo dosušujeme na vlhkosť do 15 % a odvážame na čistiacu stanicu.
Prednosti rýchly jarný rast
dobré dorastanie po kosbe
vysoké úrody zelenej hmoty
Späť