DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Reznačka laločnatá DACTYLA /Dactylis glomerata L./
Pôvod Dactyla vznikla krížením zahraničných odrôd Dactimo, Dorisse, S-143, Prairial, Baraula.
popis a hospodárske vlastnosti Dactyla má tvar trsu polovzpriamený až vzpriamený, farba listu je strednozelená až tmavozelená. Vlajkový list má stredne dlhý, šírka listu je stredná, steblo je stredné až dlhé, zdravotný stav, vytrvalosť a mrazuvzdornosť sú dobré. Odolnosť voči poľahnutiu je dobrá. Dactyla má HTS 0.75 g.
Je to odroda pre lúčne využívanie. Významným prínosom je vyšší obsah N-látok v sušine a tým aj úroda hrubých bielkovín na 1 hektár. Dosahuje vyššie úrody zelenej hmoty na úrovni odrody Rela, vo vhodných výživových a klimatických podmienkach, ako aj v porovnaní na odrody Milona a Niva aj vyššie. Odroda Dactyla sa javí o 2-3 dní neskoršia ako Rela.
Pôda Pre semenárske účely vyžaduje ľahšie, ale primerane vlhké pôdy, ťažké stredné pôdy sú nevhodné, skoré jarné mrazy v mrazových kotlinách ju môžu poškodiť. Pozemky pre výsev Dactyly sa vyžadujú čisté, bez pýru.
Sejba V osevnom postupe by sa mala táto odroda zaraďovať po okopaninách s dostatkom živín, najmä dusíka. Najvhodnejším termínom sejby je skoro na jar do podsevu, najneskôr do konca júla v čistej kultúre. Do krycej plodiny /ovos, jarná pšenica, jarný jačmeň/
sa vysieva kolmo na riadky obilnín. Výsevok do krycej plodiny by sa mal znížiť asi o 1 tretinu.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny je potrebné porast prihnojiť N a do konca septembra skosiť. Pri sejbe do riadkov šírky 40 cm je výsevok 11-12 kg, v hustých riadkoch 20 kg.ha-1. Odroda sa môže použiť a do jednoduchých miešaniek s ďatelinou /50:50/ . Hnojenie sa aplikuje v delených dávkach: na jar prihnojujeme 50-60 kg N, po zbere semena 30-40 kg.ha-1 N a v septembri až v októbri 40-50 kg N, 35-45 kg P a 60-80 kg K na hektár.
Chemická ochrana Chemická ochrana proti burinám sa využíva v kombinácii herbicídov Aminex pur, Starane 250EC a Lontrel 300.
Zber Zber robíme kombajnom, prírodné osivo sa dosušuje na roštových sušiarňach do vlhkosti 15 % a odváža na čistiacu stanicu.
Prednosti vyšší obsah N-látok
vyššia úroda zelenej hmoty
vhodná do jednoduchých miešaniek
Späť