DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Kostrava lúčna LEVOČSKA /Festuca pratensis Huds./
Pôvod Odroda vznikla výberom z ekotypov z českých krajov.
popis a hospodárske vlastnosti Kostrava lúčna Levočská je viacročná až vytrvalá tráva polovzpriameného až vzpriameného rastu. Trs v dobe kvitnutia dosahuje výšku 100 i viac cm, je bohato olistený. Listy má stredne dlhé, široké, jasnozelené, jemné, mierne ovisnuté. Jazýček a ušká malé ale zreteľne vyvinuté. Súkvetie je metlina. Klásky s 5 – 8 kvietkami, plevica bez osti. HTS sa pohybuje okolo 2,0 g.
Kostrava lúčna je viacročná až vytrvalá tráva, odolná proti nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vývojovo je stredne skorá, klasí priemerne o 3 dni neskoršie ako Rožnovská. Je vhodná pre miešanky na ornej pôde, pre viacročné až trváce lúčne a pasienkové porasty V porovnaní s inými odrodami je vhodnejšia pri viackosnom využívaní a spásaní /hustejší porast, rovnomernejšie dorastanie, relatívne lepšia trvácnosť/. Odroda Levočská je výrazne ozimného charakteru, kde v roku zásevu ani v ďalších úžitkových rokoch po 1. kosbe neklasí.
Pôda Vyžaduje stredne ťažké pôdy, zatiaľ čo na ľahších pôdach uspokojí úrodami len pri dostatku vlahy.
Sejba V osevnom postupe ju zaraďujeme po okopanine, strukovine alebo inej plodine, bez trvácej buriny, najmä pýru. Optimálny čas sejby je skoro na jar pri sejbe do krycej plodiny so zníženým výsevom o 1 tretinu, pri sejbe v čistej kultúre do 15.8. Výsevom pri sejbe do riadkov širokých 40 cm je 16-18 kg. ha-1 a v úzkoriadkových /20-25/ 22 kg. ha-1.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny, odvoze slamy a strniskových zvyškov, prihnojujeme podsev kostravy rýchlo pôsobiacimi liadkami v dávke 15-30 kg N na hektár. Ročnú dávku N delíme na pozberovú /asi 1/3 N/ a včasnú jarnú v rozsahu 2/3 celoročnej dávky.
Ošetrovanie porastu v úžitkových rokoch: Orientačné dávky pre 1. zberový rok: 60 –75 kg N, pre 2. zberový rok celoročná dávka 40 kg P, 50-60 kg K sa upravuje podľa pestovateľských podmienok a veku porastu.
Chemická ochrana Proti dvojklíčnolistovým burinám používame povolené prípravky, uvedené v Metodickej príručke ochrany rastlín. Podľa spektra zastúpených burín je veľmi úspešne použiť kombináciu herbicídov Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur /MCPA/. Z hľadiska uznávania porastov sú nežiadúce tieto druhy tráv, Kostrava červená a trsteníkovitá, reznačka, všetky lipnice i ďalšie druhy. Z burinných tráv hlavne pýr plazivý a viaceré stoklasy, ich vypletie je bezpodmienečne nutné.
Zber Zberamé priamo kombajnom len v hornej tretine stebiel s metlinou. Prírodné osivo ihneď dosušujeme na roštovej alebo inej sušičke do vlhkosti15 %. Podľa možnosti predčistené osivo odvážame na čistiacu stanicu.
Prednosti vysoký podiel listovej hmoty
odolnosť proti nepriaznivým klimatickým podmienkam
Späť