Logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

tel: 037/73 36 073
e-mail: Jan.Mezey@uniag.sk
 
 


Možnosti dopestovania stromčekových egrešov a ríbezlí

Stromčekové formy ríbezlí a egrešov predstavujú akúsi “šľachtu” oproti tradičným formám pestovnia týchto ovocných druhov. Vyzerajú majestátnejšie, vznešenejšie, kompaktnejšie. Okrem svojej úžitkovosti, ak sú správne zapestované, sú dekoratívnym a okrasným atribútom v našich záhradkách. Žiaľ, nestretávame sa s nimi tak často. Prečo je to tak, si povieme ku koncu.

K stomčekovým materiálom sa dopracujeme dvomi spôsobmi. Prvý je kúpa hotového stromčeka, ale žiaľ v našich predaniach sa stretávame s takýmto materiálom veľmi sporadicky. Druhou, podľa mňa schodnejšou cestou je “vyrobenie si” takéhoto tvaru vrúbľovaním.

Mladý výpestok stromčekovej ríbezle na konci 1. vegetačného obdobia.

Základom je mať vhodný podpník, ktorý je pre oba druhy Ribes aureum, teda ríbezľa zlatá, alebo meruzalka. Na trhu existuje množstvo klonov tejto ríbezle, ale pre naše potreby postačuje hocaký podpník ríbezle zlatej, ak ho viete zohnať. Najvhodnejší termín vrúbľovania pre záhradkárov je po skončení zimných mrazov, keď je možné zavrúbľované kopuláty vysádzať priamo na záhon. Čo sa týka techniky vrúbľovania, odporúčame anglickú kopuláciu, teda klasické spojkovanie s protijazýčkom. Tento pôsob je spoľahlivejší a manipulácia pri vrúbľovaní je jednoduchšia. Odporúčame vrúbľovanie v ruke, to znamená, že podpníky nie sú vysadené v pôde. Vysádzame ich aj s navrúbľovanými odrodami hneď po vrúbľovaní.

Technika vrúbľovania anglickou kopuláciou.

Miesto vrúbľovania je dobre viditeľné (po anglickej kopulácií).

Je dôležité, aby boli podpníky v dobrej kondícií, aj keď nemusia byť úplne napité vodou. Používame dvoj až trojpúčikové vrúble, ak sa dá tak zo strednej časti jednoročného letorastu. Výška vrúbľovanie závisí od toho, aký vysoký máme podpník a aký vysoký kmienik chceme mať. Zvyčajne sa pestujú tvary s výškou kmienika 0,6-0,8m. Hrúbka podpníka v mieste vrúbľovanie by však mala byť minimálne 8-10 mm.

Po navrúbľovaní kopuláty ihneď vysádzame. Je vhodné, ak máme jamy vopred pripravené. Jamy majú byť dostatočne hlboké, aby žiadny s korienkov nevytŕčal na povrch. Po vysadení stromček dobre zavlažíme a pripevníme k nemu oporný kolík. Stromček následne poriadne zavlažujeme každý deň. Odporúča sa viesť vo výške štepenia aj drôtenku, ku ktorej priväzujeme podpník tesne nad miestom vrúbľovania.

Počas vegetácie odstraňujeme z podpníka vyrastajúci bočný obrast. Slabší obrast je možné zaštipnúť a takto zaštipnutý prispieva k lepšiemu hrubnutiu podpníka. V auguste potom všetok obrast z podpníka odstránime. Do konca vegetácie vznikne korunka.

Neujaté kopuláty je možné v auguste prevrúbľovať a to vrúbľovaním do boku. Podpník by mal byť v tomto čase už zdrevnatený a vrúble musia mať ukončený rast. Na podpníku ponechávame listy nad aj pod miestom vrúbľovania, ktorý odstraňujeme až nasledujúcu vegetáciu. Keďže sme vrúbľovali v auguste, vrúbeľ vypučí (resp, mal by vypučať) až na nasledujúcu jar. Je nežiadúce, keď vypučí ešte ten istý rok. Z toho dôvodu musia mať vrúble ukončený rast a preto sú ponechávané na podpníku aj listy, ktoré brzdia nadmerné prúdenie asimilátov do vrúbľa.

Vrúbľovanie do boku

Na jar zrežeme podpník na čapík, to znamená, že nad miestom vrúbľovania ponecháme 80-100 mm dlhý kus podpníka, ku ktorému priviažeme budúcu korunku. Obrast aj čapík úplne odstránime v auguste.

Existuje aj ďalší spôsob vrúbľovania, ktorý robíme počas vegetácie v období, keď sú podpníky a vrúble ešte v bylinnom stave. Pri tomto spôsobe vrúbľujeme do rázštepu na vrchol podpníka. V tomto prípade je možné použiť aj vrcholové časti vrúbľov. Rany nezatierame.

Vrúbľovanie do rázštepu.

Pre tento spôsob je možné použiť aj vrúbľovanie do klina.

Vrúbľovanie do klina

V ďalších rokoch pestujeme korunku, rezom ich udržujeme svetlé, vzdušné, odstraňujeme zahusťujúce výhonky, choré a slabé. V neskorších rokoch rezom odstraňujeme celé vyrodené konáriky a nahradzujeme ich novými. Tvar korunky udržujeme v guľovitom, alebo mierne elipsovitom tvare.

Proti chorobám a škodcom bojujeme ako pri obvyklých neduhoch ríbezlí a egrešov. Sú to najčastejšie hrdza ríbezľová, rakovina dreva, múčnatka egreša a zo škodcov roztočec ríbezľový, vošky a iné.

Čo sa týka odrôd, vhodné sú všetky, ktoré sa pestujú aj kríčkovou formou. Na tomto mieste musím spomenúť veľmi zlú situáciu pri výbere odrôd v škôlkach. Pracoviská, ktoré sú špecializované na výrobu (ale šľachtenie a uznávanie nielen) drobného ovocia zlyhávajú a tak sú predajcovia nútení dovážať ríbezle zo zahraničia. Je to na škodu, pretože aj keď máme v sortimente pekné, hodnotné odrody, ktoré boli vyšľachtené len nedávno, nikto ich nemnoží a široká verejnosť sa k nim nemôže dopracovať. Matečnice sú prestarnuté, množstvo ponúkaného materiálu je malé, ja málo výrobcov, (česť výnimkám, ktorí vyrábajú relatívne mnoho a široký sortiment, ale je to na slovenské pomery málo).

Z červených ríbezlí zastúpených v našich predajniach je možné nájsť osvedčenú odrodu Jonkheer van Teets, Tatran, Detvan a Hron. Z čiernych ríbezlí Ojebyn, Otelo a Eva a z bielych Primus a Blanka. Z egrešov môžete dostať kúpiť taktiež veľmi obmedzený sortiment, ako napr. odrodu Biely Nádherný, Industria, alebo Šolcovu nádej.

Možno je zbytočné spomínať novšie a perspektívne odrody, ale len tlakom verejnosti je možné dosiahnuť stav, keď aj v tomto zákazník bude hovoriť, čo chce v predajniach vidieť a kúpiť. Veľmi dobrou a v krajinách EU najzastúpenejšou odrodou červenej ríbezle je odroda Rovada. Z kvalitných čiernych ríbezlí je v obmedzenom množstva dostať odrodu Titania, Ben Lomond, Tiben a Tisel.

Pestovania stromčekových foriem egrešov a ríbezlí nie je náročný na priestor ani na čas a určite obohatí aj z estetickej stránky naše záhradky.

 

Nákresy sú z knihy Oberthová a kol: Záhradnícke škôlkárstvo, Príroda Bratislava 1989

Vystavené: 18.5. 2005

Autor: Ing. Ján Mezey, PhD.
Späť