Logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

tel: 037/73 36 073
e-mail: Jan.Mezey@uniag.sk
 
 


Nákup ovocného stromčeka

V rôznych záhradkárskych obchodoch, ovocných škôlkach u “samopestovateľov”, známych, ale aj pred obchodnými domami sa stretávame s rôznymi typmi a druhmi mladých ovocných stromčekov, ktoré sú ponúkané na predaj. Sú rôznej veľkosti, hrúbky, tvaru a samozrejme aj kvality. O tom, ktorý stromček je vhodný, kvalitný a v budúcnosti budeme mať z neho radosť a úžitok rozhoduje niekoľko kritérií.

Je dôležité rozhodnúť o termíne výsadby a teda aj termínu nákupu stromčeka. Odporúčajú sa dva termíny a to jesenný a jarný. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou jesenného termínu nákupu aj výsadby je fakt, že v tomto období je najväčší výber vysadzovacieho materiálu. Stromčekov je dostatok a je možné si vyberať z ponúkaných možností, čo v jarnom období nie je celkom možné. Ďalšou výhodou jesenného termínu nákupu a výsadby je fakt, že stromy stihnú do príchodu zimy zakoreniť na stanovišti a majú oproti “jarným” stromčekom výhodu – štart do vegetácie nie je brzdený zakoreňovaním.

Nevýhody jesennej výsadby spočívajú v možnosti, že stromček do príchodu zimy nestihne zakoreniť a môže vymrznúť. Stáva sa to často vo vyššie položených polohách a pri teplomilných ovocných druhoch ako je predovšetkým broskyňa, alebo marhuľa. Odporúča sa tieto ovocné stromy vysádzať v jarnom období v oblastiach iných ako je juh Slovenska (cca do nadmorskej výšky 150 m).

Výhody jarnej výsadby spočívajú predovšetkým v tom, že stromčeky nie sú postihované mrazmi, pretože výsadba je robená v termínoch, kedy mrazy už nehrozia. Nevýhoda spočíva v menšom výbere vysadzovacieho materiálu, ako aj v oneskorenom štarte do vegetácie. Tento problém je skôr aktuálny vo veľkovýrobných podmienkach, kde čas sú peniaze.

V ovocných škôlkach sa môžeme stretnúť s mnohými typmi vysadzovacieho materiálu. Tie najrozšírenejšie si krátko predstavíme.

Jednoročný špičiak

Je to jednoročný stromček, bez korunky a bočného predčasného obrastu. Ak kupujeme jablone a hrušky, priemer kmienika 0,10 m nad miestom štepenia musí byť minimálne 8mm, pri čerešniach a slivkách 9 mm. Minimálna výška stromčeka je 0,75 m, vhodné je ale kupovať špičiaky cca 0,9m dlhé a adekvátne hrubé.

Jednoročný špičiak musí mať minimálne 0,75m.

Jednoročný stromček s predčasným obrastom

Pri tomto type výpestku ide o jednoročný špičiak, na ktorom sa ešte v tú istú vegetačnú periódu vytvoril krátky predčasný obrast – základ pre rozkonárovanie v ďalšom roku. Výhodou oproti stromčekom bez obrastu je to, že je možné dopredu vidieť na ktorom mieste, v akom počte a približne pod akým uhlom sa bude stromček rozkonárovať. Jednoročné špičiaky však v žiadnom prípade nie sú handicapované oproti stromčekom s predčasným obrastom.

Jednoročný stromček s predčasným obrastom.

Dvojročný stromček s korunkou

Tento materiál je “pokračovaním” rastu jednoročných stromčekov a je dvojročný stromček, na ktorom je vytvorená jednoročná korunka. Pri predaji stromčekov sa ale často stretávame s neošetreným bočným obrastom, teda korunka nie je v škôlke vytvarovaná ani bočné výhony nie sú nijak skracované. Tento stav nie je nevhodný, ba naopak, pestovateľ si sám vyberie, ktoré výhony použije na tvorbu bočných konárov. Priemer kmeňa nad spodným miestom štepenia musí byť minimálne 10mm hrubý. Výška rozkonárenia od zeme je najmenej 0,4m. Počet výhonov je minimálne 3 s dĺžkou najmenej 0,2m.

Dvojročný stromček s jednoročnou korunkou na stanovišti po jesennej výsadbe.

Stromčeky typu “knipp”

Tento materiál vznikol skrátením stredníka, kmienika pri dvojročných stromčekoch s korunkou a výsledkom je trojročný stromček s jednoročnou korunkou. Zrezaná časť stromčeka začne silno regenerovať a počas jedného roka je vytvorený nový stredník aj s bočným obrastom. Knipy vyzerajú na prvý pohľad trocha čudne a neforemne s relatívne hrubým kmeňom, ale nie je to o nič menejcenný materiál, ako ostatné výpestky. Tento “ťah” sa robí v niektorých predajniach s dvojročnými stromčekmi, ktoré sa nepodarilo predať a majiteľ ich nechce z nejakého dôvodu zlikvidovať.

Výpestky drobného ovocia

Pri type výpestkov s kmienikom je minimálna dĺžka výhonov 0,2m, pri forme kra je najmenšia dĺžka výhonov 0,5m. Pri sadeniciach malín a černíc je minimálna hrúbka koreňového krčka 7-20mm s dobre vyvinutým podzemným púčikom. Na expedíciu môžu byť výhony skrátené na dĺžku 0,35 m. Pri kmienikových tvaroch nie je normou udaná výška kmienika, je určovaná buď priamo zákazníkom, alebo sú robené rôzne veľkostné kategórie. Kmienik by mal byť rovný a nepoškodený.

Zdravé a bohaté korene- - základ úspechu

Veľmi dôležitý je stav koreňovej sústavy pri všetkých doteraz spomínaných typoch výpestkov, pretože od nej závisí vo veľkej miere rýchlosť a kvalita zakorenenia a teda aj samotného ujatia sa stromčeka na novom stanovišti. Korene musia byť bohaté, husté, svieže, zdravé, vyzreté a nepoškodené. Farba by mala byť svetlohnedá, pri najmladších koreňov béžová až žltá. Ak sú korene zošúverené, tmavohnedé, sivé až čierne, budú pravdepodobne odumreté. Ich dĺžka by mala byť 0,2 m a viac. Dĺžka bazálnej časti koreňového kmeňa aspoň 120 mm. Pri nákupe, ak je to možné, buďme pri samotnom výbere materiálu. Ak sa jedná o generatívne množený podpník – semenáč, musí byť patrný hlavný kolovitý koreň z ktorého rozkonárujú bočné korienky. Je možné že pri nákupe sa stretneme so síce deklarovaným generatívnym podpníkom, ale hlavný kolovitý koreň môže byť useknutý. Nie je to vadou, pretože je zabezpečená lepšie tvorba bočných koreňov a následné zakoreňovanie zapríčinené nútenou regeneráciou useknutého kolovitého koreňa.

Zdravý a bohatý koreňový systém jablone na podpníku M9.

Koreňová sústava broskýň na generatívnom podpníku mandle po zrezaní hlavného kolovitého koreňa. (foto. Cskákvári V.)

Certifikovaný materiál

Je dôležité, aby mal každý výpestok návesku. Nielen z dôvodu aby sme vedeli o aký druh, odrodu na akom podpníku ide, ale prítomnosť návesky nám deklaruje vyhovujúci zdravotný stav materiálu, ktorý je kontrolovaný ÚKSUP-om (Ústredný kontrolný a skúšobný úrad pôdohospodársky) najmä na prítomnosť vírusov. Vyhneme sa tak šíreniu chorôb a najmä vírusov, ktoré sa veľmi ľahko a rýchlo šíria práve zdravotne nedeklarovaným materiálom, ktorého množenie ide mimo kontrol.

Rýchla expedícia a výsadba

Po samotnom výbere stromčeka je dôležitá rýchla expedícia a pokiaľ je to možné okamžitá výsadba. Ak expedujeme na dlhšiu vzdialenosť, je vhodné korene obaliť vlhkými novinami, handrou a zabaliť do igelitového vreca, alebo väčšieho sáčka.

Ak nie je výsadba možná ihneď, ponorme korene (je možné aj celý stromček) do nádoby s vodou až do doby vysadenia.

Ak sme kúpili stromčeky na jeseň a chystáme sa ich vysádzať na jar, je vhodné vykopať brázdu tak hlbokú, aby sa do nej pohodlne vošli všetky korene. Je vhodné stromčeky uložiť mierne šikmo a prihrnúť dôkladne zemou. Riziko takéhoto prezimovania spočíva najmä v poškodení koreňov myšami a hrabošmi, takže je namieste ochrana zabalením koreňov do pletiva (niekedy však ani toto opatrenie nezaberie). Nadzemná časť býva poškodená zajacmi, alebo srnami – ochrana - mať v poriadku ploty.

 

Vystavené: 3.6. 2005

Autor: Ing. Ján Mezey, PhD.
Späť