Logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

tel: 037/73 36 073
e-mail: Oleg.Paulen@uniag.sk
 
 


Zmladzovanie broskýň

I keď broskyne nemajú v našich podmienkach dlhú životnosť, niekedy sa objaví nevyhnutnosť zmladenia stromov. V dolnej časti koruny začnú konáre vyhoľovať (hlavne na zanedbaných stromoch a prehustených stromoch) a objavujú sa na nich nekrotické miesta, prípadne niektoré konáre môžu úplne odumrieť.

Vzhľadom na veľmi dobrú regeneračnú schopnosť broskýň môžeme ich zmladzovať do rôzne starého dreva (do 3 až 5 ročného, ale i na kýpte dlhé asi 0,3 m), a to po vypučaní stromov až do obdobia po ich odkvitnutí. Zo spiacich púčikov na starom dreve vypučí v priebehu vegetácie veľa bujných letorastov, ktoré treba v priebehu prvej vegetácie preriediť a niekoľkokrát zaštipovať, aby sa dopestovali konáre s dostatočným bočným obrastom.

Keď letorasty po zmladení dorastú do dĺžky 0,25 m vyberie sa ich dostatočný počet a skrátia sa o polovicu. Na každom kýpti sa nechajú len 2 - 3 letorasty. Len čo letorasty druhej generácie dosiahli dĺžku 0,25 až 0,3 m skrátia sa približne za 12. listom. Toto zaštipovanie sa podľa potreby opakuje ešte raz. Prebytočné a zahusťujúce letorasty sa skracujú aj hlbšie. Časť z nich sa odstráni až v priebehu nasledujúcej jari, lebo treba chrániť asimilačnú plochu pre čo najskoršie dosiahnutie fyziologickej rovnováhy stromu.

Počnúc od druhého roka je postup obdobný ako pri výchovnom reze a budovaní koruny mladých stromov.

Zmladzovať je vhodné i namrznuté stromy po tuhých zimách, ktoré sa zrezávajú až po vypučaní rezom do zdravého dreva. V priebehu vegetácie sa potom odstraňujú aj prípadné ďalšie odumierajúce konáre.

 

Vystavené: 3.5. 2005

Autor: Ing. Oleg Paulen, PhD.
Späť