Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Úhor alebo pôda v pokoji

Tab. 1:Úrody plodín po dvojročnom úhorovaní (úhor, úhor, jačmeň jarný, repka oz., pšenica oz., hrach siaty)

Variant úhorovania 1998 1999 2000 2001
Jačmeň jarný Repka oz. Pšenica oz. Hrach siaty
zrno rel % semeno rel % zrno rel % zrno rel %
t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1
Osevný postup - kontrola 6,56 100 3,91 100 6,42 100 4,51 100
Buriny bez ošetrenia 4,84 74 2,48 63 5,80 90 4,49 100
Buriny 2 x mulč. 4,77 73 2,65 68 5,89 92 4,38 97
Buriny 3 x mulč. 5,07 77 2,98 76 6,02 94 4,48 99
Reznačka laloč. 2 x mulč. 2,75 42 3,00 77 5,99 93 4,40 98
Reznačka laloč. 3 x mulč. 2,66 41 3,13 80 5,94 93 4,44 98
Reznačka l. 85 + ďat. plaz. 15 % 2 x mulč. 3,89 59 3,35 86 6,34 99 4,63 103
Reznačka l. 85 + ďat. plaz.15 % 3 x mulč. 3,87 59 3,00 77 6,22 97 4,55 101
Lucerna 50 % + kostr. č. 25 % + lipnica l. 25 % 5,44 83 3,68 94 6,30 98 4,61 102
2 x mulč
Lucerna 50 % + kostr. č. 25 % + lipnica l. 25 % 5,32 81 3,78 97 5,98 93 4,50 100
3 x mulč
Priemer 2 x mulč 4,21 64 3,17 81 6,13 95 4,51 100
Priemer 3 x mulč 4,23 64 3,22 83 6,04 94 4,49 100
Priemer 4,52 69 3,20 82 6,09 95 4,50 100
Hd P0,05 1,12 17 0,97 25 N.s. - N.s. -

N.s. – nepreukazné rozdiely

Tab. 2: Úrody po štvorročnom úhorovaní (úhor, úhor, úhor, úhor, pšenica oz., hrach siaty)

Variant úhorovania Pšenica oz. (2000) Hrach siaty (2001)
zrno rel % zrno rel %
t.ha-1 t.ha-1
Osevný postup - kontrola 6,45 100 4,35 100
Buriny bez ošetrenia 5,13 80 4,23 97
Buriny 2 x mulč. 5,51 85 4,32 99
Buriny 3 x mulč. 5,65 88 3,92 90
Reznačka laloč. 2 x mulč. 5,13 80 4,55 105
Reznačka laloč. 3 x mulč. 5,73 89 4,62 106
Reznačka l. 85 + ďat. plaz. 15 % 2 x mulč. 5,03 78 4,54 104
Reznačka l. 85 + ďat. plaz.15 % 3 x mulč. 5,64 87 4,46 103
Lucerna 50 % + kostr. č. 25 % + lipnica l. 25 % 5,23 81 4,23 97
2 x mulč
Lucerna 50 % + kostr. č. 25 % + lipnica l. 25 % 5,50 85 4,37 100
3 x mulč
Priemer 2 x mulč 5,23 81 4,41 101
Priemer 3 x mulč 5,63 87 4,34 100
Priemer 5,50 85 4,36 100
Hd P0,05 0,82 13 N.s. -
Autor textu: Ing Pavel Jamriška CSc.