Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Úhor alebo pôda v pokoji

Obr. 3: Vplyv porastov tráv a ďatelinovín na úrodu nadzemnej hmoty pichliača roľného (Brant, Šantrůček, Svobodová, 2001) v t.ha-1 sušiny

Autor textu: Ing Pavel Jamriška CSc.