Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Úhor alebo pôda v pokoji

Obr. 2: Vplyv spôsobu úhorovania na úrodu silážnej kukurice v sekvencii úhor – oz. raž – úhor – kukurica (Krüger, 1996)

Autor textu: Ing Pavel Jamriška CSc.