Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Úhor alebo pôda v pokoji

Obr. 1: Vplyv spôsobu úhorovania na úrodu zrna ozimnej pšenice v sekvencii: úhor – úhor – zemiaky – pšenica (Krüger, 1996)

Autor textu: Ing Pavel Jamriška CSc.