Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Slama nie je odpadom

Tab. 1: Priemerný obsah org. látok a živín v slame v % (Škarda 1982)

Slama plodiny Sušina Org. látky N P K Ca Mg Pomer

C:N
Pšeničná 86 82 0,45 0,07 0,64 0,21 0,07 80 – 90
Ražná 86 82 0,34 0,07 0,52 0,33 0,05 100 - 110
Jačmenná 86 82 0,50 0,08 0,94 0,28 0,05 70 - 80
Ovsená 86 80 0,42 0,13 1,12 0,24 0,07 80 – 90
Kukuričná 86 82 0,46 0,16 1,26 0,32 0,14 60 – 80
Repková 85 80 0,53 0,11 0,85 0,81 0,16 60 – 80
Strukovín 86 80 1,29 0,16 1,07 0,91 0,16 20 – 25
Mašt. hnoj 25 17 0,42 0,10 0,42 0,29 0,06 20 - 25

Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Roman Hašana