Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Slama nie je odpadom

Obr.3: Obsah dusíka, síry a chlóridov fytopalív v prepočte na spalné teplo (Lewandowski, Kircher, 1997)

Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Roman Hašana