Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Slama nie je odpadom

Obr.2: Schéma kotla na spaľovanie malých balíkov

 1. Tepelný regulátor výkonu - regulovanie množstva primárneho a sekundárneho vzduchu
 2. Regulátor vstupu spalného vzduchu
 3. Prisúvané palivo – balíky slamy
 4. Splyňovací priestor
 5. Komora na dohorenie s prístupom sekundárneho vzduchu
 6. Šamotová výmurovka komory na dohorenie
 7. Vodná náplň kotla
 8. Protipožiarny uzáver zásobníka paliva
 9. Teplomer
 10. Vstup ochladenej vody z obehu
 11. Výstup ohriatej vody z kotla
 12. Kontrolný otvor
 13. Klapka regulácie odťahu
 14. Rozvod spalných plynov
 15. Tepelná izolácia, plášť kotla
 16. Kontrolný a čistiaci otvor kotla
 17. Výstup spalín
 18. Popolník

Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Roman Hašana