Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

Slama nie je odpadom

Obr.1: Stabilita pôdnych agregátov po 7–ročnom zelenom hnojení a hnojení slamou (Renius, LÜTKE E. E., Lütke, E, N. et al. 1992)

Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Roman Hašana