Logo UKSUP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Odbor odrodového skúšobníctva
Hlavná odrodová skúšobňa

Matúškova 21
833 16 Bratislava

e-mail: z.hudecova@ uksup.sk
 
 

Výsledky štátnych odrodových skúšok
registrované hybridy
Rok 2003

SLNEČNICA ROČNÁ
Helianthus annuus L.

Slnečnica - štátne odrodové skúšky 2003 Sunflower - state variety trials
Sortiment PROT - hybridy s vyšším obsahom proteínov Confectionary

kukuričná oblasť (maize region): Vrakuňa, Báhoň, Želiezovce

  Hybrid Prihlasovateľ Šľachtiteľ Registr.
1 RIO Ing. Peter Kováčik Institute Novi Sad, SČH 2004
2 KONGO Ing. Peter Kováčik Institute Novi Sad, SČH 2001
3 LABUD Ing. Peter Kováčik Institute Novi Sad, SČH 1999
4 PERCEVAL Sempol Holding a.s. Laboulet Semences, Francúzsko 2003
5 BIRDY Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o. Seed 2000, USA 2001
6 LILIA Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o. Seed 2000, USA 2003
7 ELVIRA Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o. Seed 2000, USA 2003


Slnečnica - štátne odrodové skúšky 2003
Sunflower - state variety trials
Sortiment registrovaných hybridov Registered hybrids

kukuričná oblasť (maize region): Báhoň, Veľký Meder, Želiezovce
repná oblasť (sugar beat region): Vranov

  Hybrid Prihlasovateľ Šľachtiteľ Regist.
1 SOLLY Karma spol. s r.o. Pannar Seeds, JAR 2002
2 ALLIANCE RM Finagro spol. s r.o. Rustica, Francúzsko 2000
3 ALZAN Finagro spol. s r.o. Rustica, Francúzsko 2000
4 ALTESSE RM Finagro spol. s r.o. Rustica, Francúzsko 2001
5 ALLSTAR RM Finagro spol. s r.o. Rustica, Francúzsko 2003
6 NSH 45 Ing. Peter Kováčik Institute Novi Sad, SČH 1992
7 INKA Ing. Peter Kováčik Institute Novi Sad, SČH 2001
8 ARENA PR Chemstar Slovakia a.s.. Syngenta Seeds AG, Švajčiarsko 2002
9 ALEXANDRA PR Chemstar Slovakia a.s.. Syngenta Seeds AG, Švajčiarsko 2002
10 PIXEL Chemstar Slovakia a.s.. Syngenta Seeds AG, Švajčiarsko 1999
11 PRODISOL Monsanto Slovakia spol. s r.o. Monsanto, Francúzsko 2002
12 FLEURET Monsanto Slovakia spol. s r.o. Monsanto, Francúzsko 2001
13 SAMBASOL Monsanto Slovakia spol. s r.o. Monsanto, Francúzsko 2003
14 DIABOLO Limagrain Slovensko s. r. o. Limagrain Genetics, Francúzsko 2002
15 HELIATOP RM KWS Semena spol. s r.o. KWS, Nemecko 2002
16 FAKIR Sempol Holding a.s. Institut Osijek, Chorvátsko 2001
17 OLIO Sempol Holding a.s. Institut Osijek, Chorvátsko 2001

VYSVETLIVKY - Explanatory notes

UTH - úroda v t / ha prepočítaná na 12% vlhkosť (yield t/ha)
U%K - úroda v % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (yield as a % of mean of standards)
U%P - úroda v % v porovnaní s priemerom pokusu (yield as a % of mean of trial)
OL% - obsah oleja v % prepočítaný na 100% sušinu (oil content)
POLT - produkcia oleja v t/ha (yield of oil - t/ha)
KO% - obsah kyseliny olejovej v % (oleic acid content - %)
NL% - obsah dusíkatých látok v % (proteins content - %)
HTS - hmotnosť 1000 nažiek v gramoch (weight of thousand seeds - g )
PUB - priemer úboru v cm (diameter of the head - cm )
VRA - výška rastliny v cm (height of plants – cm )
RPR - rýchlosť počiatočného rastu (early vigour - points 9-1)
RZU - rastliny zlomené pod úborom v % (plants broken below the head - %)
RZI - rastliny zlomené v inej časti stonky v % (plants broken at the another part - %)
POLV - poliehanie počas vegetácie (9-1) (lodging during vegetation - points 9-1)
POLZ - poliehanie pred zberom (9-1) (lodging before harvest - points 9-1)
SCU - sclerotinia sclerotiorum v % na úbore (Sclerotinia scler. on the head - % )
SCK - sclerotinia sclerotiorum v % na koreňovom krčku (Sclerotinia scler. on the root neck - % )
BOU - botrytis cinerea v % na úbore (Botrytis cinerea on the head - % )
PLH - pleseň slnečnicová – počet rastlín (Plasmophara hals. - number of plants)
NB - lámanie stonky od nedostatku B –počet rastlín (plants broken from deficit B – number of plants)
PVZ - počet dní od sejby do vzídenia (number of days from sowing to emergence)
PNP - počet dní od sejby do nasadenia kvetných pupeňov (number of days from sowing to flower bud stage)
PZK - počet dní od sejby do začiatku kvitnutia (number of days from sowing to start of flowering)
PPK - počet dní od sejby do plného kvitnutia (number of days from sowing to full flowering)
PZR - počet dní od sejby do zrelosti (number of days from sowing to maturity)
VLZ - vlhkosť v % (moisture)


Slnečnica - štátne odrodové skúšky 2003
Sunflower - state variety trials
Sortiment PROT - hybridy s vyšším obsahom proteínov Confectionary

UTH

U%P

OL%

PROT

HTS

Hybrid

VRK

BAH

ZLZ

Priemer

RIO 3,38 3,81 3,10 3,43 94 51,8 18,3 63,64
KONGO 3,96 3,28 3,31 3,52 96 44,3 18,9 75,41
LABUD 4,65 4,15 4,15 4,32 118 42,0 15,9 68,16
PERCEVAL 3,63 3,45 3,18 3,42 94 47,7 18,4 53,45
BIRDY 4,12 3,24 3,07 3,48 95 36,8 17,4 108,92
LILIA 4,09 3,63 3,30 3,67 101 46,0 16,8 52,63
ELVIRA 4,66 3,51 3,03 3,73 102 46,2 17,5 58,70
Priemer (mean) 4,07 3,58 3,31 3,65 100 45,0 17,6 68,70


Sortiment hybridov s vyšším obsahom proteínov 2003
Confectionary
Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností - Averages of agricultural characteristics

Hybrid RPR VRA PUB RZU
RIO 8,6 179 20,1 8,4
KONGO 7,9 166 20,2 30,3
LABUD 8,4 173 21,8 14,0
PERCEVAL 8,0 170 19,3 20,1
BIRDY 6,3 147 22,1 6,2
LILIA 7,0 146 21,3 41,9
ELVIRA 6,7 152 18,6 5,5
Priemer (mean) 7,6 162 20,5 18,1
Počet lokalít (number of trials) 3 3 3 3


Sortiment hybridov s vyšším obsahom proteínov 2003
Confectionary
Zdravotný stav - Disease

VRK

BAH

ZLZ

Hybrid SCK SCK SCK BOU
RIO 0,0 1,2 1,2 9,4
KONGO 0,0 0,6 4,7 7,6
LABUD 3,0 2,4 0,0 8,3
PERCEVAL 0,0 5,2 11,8 7,1
BIRDY 0,0 1,3 2,4 8,5
LILIA 0,0 2,5 3,0 7,8
ELVIRA 0,0 0,0 1,2 9,5
Priemer - 1,9 3,5 8,3


Sortiment hybridov s vyšším obsahom proteínov 2003
Confectionary
Skorosť hybridov - time of maturity

Priemer

VRK

BAH

ZLZ

Hybrid PVZ PNP PZK PPK PZR VLZ PZR VLZ PZR VLZ PZR VLZ
RIO 15 52 74 81 130 6,4 122 5,0 127 7,5 141 6,8
KONGO 15 48 71 78 128 6,8 118 5,0 126 7,9 141 7,5
LABUD 15 50 72 78 134 8,3 127 6,3 132 11,1 142 7,4
PERCEVAL 15 51 72 78 127 5,6 117 5,1 125 5,3 140 6,4
BIRDY 16 48 68 74 135 9,0 131 7,5 132 11,6 142 7,9
LILIA 15 50 70 78 134 7,9 129 5,9 130 10,3 142 7,4
ELVIRA 15 51 71 79 137 11,9 134 8,7 134 19,2 142 7,8
Priemer (mean) 15 50 71 78 132 8,0 125 6,2 129 10,4 141 7,3


Slnečnica - štátne odrodové skúšky 2003
Sunflower - state variety trials
Sortiment registrovaných hybridov Registered hybrids

U%P

UTH
Priemer

OL%

POLT

HTS

Hybrid BAH VME ZLZ VRV Priemer
SOLLY 100 86 111 111 100 3,86 49,7 1,97 45,6
ALLIANCE RM 102 90 104 89 96 3,70 48,1 1,92 54,8
ALZAN 113 91 125 100 106 4,09 52,2 2,28 59,6
ALTESSE RM 112 96 106 100 103 3,97 50,7 2,15 47,4
ALLSTAR RM 100 89 94 117 99 3,82 49,2 1,90 57,4
NSH 45 94 109 89 88 96 3,72 48,0 1,94 52,9
INKA 89 93 98 111 97 3,74 48,0 1,83 51,2
ARENA PR 91 95 93 99 94 3,64 51,7 1,98 42,5
ALEXANDRA PR 98 110 101 106 104 4,01 50,6 2,15 59,4
PIXEL 101 95 91 88 94 3,64 53,3 2,11 51,1
PRODISOL 107 110 85 90 100 3,85 49,5 2,10 71,0
FLEURET 104 107 105 110 107 4,11 52,1 2,27 61,5
SAMBASOL 96 113 108 104 106 4,08 53,3 2,32 56,5
DIABOLO 112 109 120 102 111 4,27 55,1 2,55 57,1
HELIATOP RM 99 110 84 104 100 3,87 48,5 2,01 60,6
FAKIR 93 103 103 98 99 3,83 47,6 1,93 59,3
OLIO 90 95 84 83 89 3,44 50,7 1,89 56,3
Priemer (mean) 4,20 4,76 3,24 3,25 100 3,86 50,50 2,08 55,5


Sortiment registrovaných hybridov 2003
Registered hybrids
Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností - Averages of agricultural characteristics

Hybrid RPR VRA PUB RZU RZI
SOLLY 7,8 129 18,0 4,6 0,0
ALLIANCE RM 8,1 143 16,0 4,5 0,4
ALZAN 8,8 137 15,2 0,5 0,7
ALTESSE RM 7,3 144 17,7 2,1 0,4
ALLSTAR RM 7,6 133 16,7 4,3 0,0
NSH 45 7,7 148 16,2 3,8 2,2
INKA 8,4 136 16,9 0,7 0,0
ARENA PR 7,6 133 19,2 13,5 2,8
ALEXANDRA PR 7,6 138 16,8 0,2 0,7
PIXEL 7,6 127 15,9 3,1 0,4
PRODISOL 8,1 133 15,7 0,9 0,7
FLEURET 7,6 120 16,3 7,1 0,4
SAMBASOL 6,4 122 17,6 6,6 1,9
DIABOLO 7,5 121 17,8 8,5 0,7
HELIATOP RM 7,2 129 16,2 0,5 0,0
FAKIR 7,3 146 19,3 0,7 4,8
OLIO 6,7 140 18,1 1,9 0,4
Priemer (mean) 7,6 134 17,0 3,7 1,0
Počet lokalít (number of trials) 3 3 3 3 2


Sortiment registrovaných hybridov 2003
Registered hybrids
Zdravotný stav - Disease

BAH

VME

VRV

Hybrid SCK SCK BOU NB
SOLLY 0,0 0,0 0,7 1
ALLIANCE RM 1,4 2,1 0,0 1
ALZAN 2,2 1,4 0,7 0
ALTESSE RM 0,0 0,7 0,0 0
ALLSTAR RM 0,0 2,1 0,0 0
NSH 45 0,0 0,7 0,7 1
INKA 0,0 2,8 0,0 0
ARENA PR 2,1 2,1 0,7 0
ALEXANDRA PR 0,0 0,7 0,7 0
PIXEL 2,1 1,4 0,0 3
PRODISOL 0,7 0,0 0,0 2
FLEURET 1,5 1,4 0,0 0
SAMBASOL 0,0 0,7 0,7 0
DIABOLO 0,7 0,7 0,0 11
HELIATOP RM 0,0 2,1 0,0 1
FAKIR 2,3 4,2 0,0 1
OLIO 1,5 1,4 0,0 2
Priemer (mean) 0,9 1,4 0,2 -


Sortiment registrovaných hybridov 2003
Registered hybrids
Skorosť hybridov - time of maturity

Priemer

BAH

VME

VRV

Hybrid PVZ PNP PZK PPK PZR VLZ PZR VLZ PZR VLZ PZR VLZ
SOLLY 9 44 70 75 132 6,1 127 5,4 141 5,0 129 7,8
ALLIANCE RM 9 44 68 73 132 5,9 127 5,4 140 4,7 128 7,6
ALZAN 9 43 67 72 131 5,9 128 5,8 140 4,6 126 7,2
ALTESSE RM 11 44 71 75 133 6,2 130 5,5 142 5,4 128 7,7
ALLSTAR RM 10 42 66 72 132 5,9 128 5,4 141 4,9 127 7,3
NSH 45 9 45 72 76 134 6,4 130 5,7 144 6,2 127 7,3
INKA 10 42 67 72 133 7,6 130 9,5 141 5,3 129 8,0
ARENA PR 10 45 69 74 131 5,9 125 5,4 141 4,8 128 7,5
ALEXANDRA PR 11 44 67 72 133 6,4 131 6,8 141 5,2 128 7,1
PIXEL 9 42 67 71 132 6,0 130 5,7 141 5,0 126 7,2
PRODISOL 9 42 66 71 133 5,9 130 5,5 141 4,9 127 7,3
FLEURET 10 44 68 73 133 6,4 131 6,3 142 5,8 127 7,2
SAMBASOL 10 45 70 74 134 7,0 129 5,5 145 8,2 127 7,2
DIABOLO 10 45 71 75 134 6,4 130 6,0 144 6,2 127 7,1
HELIATOP RM 10 44 67 72 135 8,5 131 8,5 145 8,3 130 8,6
FAKIR 10 42 67 72 137 9,7 132 10,7 145 8,5 133 10,0
OLIO 11 43 68 73 136 9,4 131 9,1 146 9,3 132 9,7
Priemer (mean) 10 44 68 73 133 6,8 129 6,6 142 6,0 128 7,8


Celkové hodnotenie výsledkov štátnych odrodových skúšok so slnečnicou v roku 2003

Evaluation of the results of the State Variety Trials 2003

V štátnych odrodových skúškach bolo v roku 2003 zaradených 98 hybridov, čo bolo o 16 menej ako v roku 2002. Na piatich lokalitách v odrodovom pokuse v neskorom sortimente bolo zaradených 15 hybridov, v skorom sortimente 22 hybridov, v sortimente s vyšším obsahom kyseliny olejovej na troch lokalitách bolo skúšaných 10 hybridov a v proteínovom sortimente 7 hybridov. V predskúškach v neskorom sortimente bolo skúšaných 11 a v skorom sortimente 16 hybridov na troch lokalitách. Aj v tomto roku sme založili pokus s registrovanými hybridmi na štyroch lokalitách v počte 17 hybridov.

Sejba pokusov sa vykonala v druhej a tretej dekáde apríla. Pokusy vzchádzali pomerne rovnomerne a vyrovnane, na všetkých lokalitách boli kompletné. Vzchádzanie bolo ovplyvnené priebehom počasia – sucho a nedostatok zrážok. Vo Vranove vzchádzali slnečnice v priemere za 9 dní ale vo Vrakuni až za 19 dní. Sejba bola vykonaná sejačkou v Báhoni a vo Veľkom Mederi, ostatné lokality boli siate ručne. Na všetkých lokalitách boli porasty počas vegetácie udržiavané bez burín. Všetky pokusy boli v tomto roku včas vyjednotené. Sucho a nedostatok zrážok ovplyvnili výšku porastov na jednotlivých lokalitách, ale slnečnice boli pekné a vyrovnané. Najnižšie porasty boli vo Vranove (123 až 130 cm) a najvyššie slnečnice boli rovnako ako v minulom roku v Želiezovciach (163 cm, rok 2002 200 cm). Slnečnice začali kvitnúť v tretej dekáde júna. Porasty vplyvom počasia dozrievali veľmi skoro. Ako prvé dozreli slnečnice vo Vrakuni (12.8.) za 120 dní a ako posledné dozreli pokusy vo Veľkom Mederi (11.9.) za 142 dní. Dĺžka vegetačnej doby bola v porovnaní s rokom 2002 kratšia v priemere o 10 dní.

Proti voškám boli pokusy ošetrené podľa potreby na všetkých lokalitách. Viditeľne bol zaznamenaný nižší výskyt vošiek v porovnaní s minulým rokom, okrem lokalít Vranov a Veľké Ripňany. Výrazne sa prejavilo napadnutie porastov hrdzou, ktorú sme po ostatné roky vôbec nepozorovali. Napadnuté boli všetky hybridy bez rozdielu. Zdravotný stav bol do polovice júna dobrý. Vo Veľkých Ripňanoch, Vranove a vo Vrakuni bol zaznamenaný slabý výskyt sclerotínie na koreňovom krčku. Vo Vranove bola začiatkom júna diagnostikovaná pleseň slnečnicová u niekoľkých hybridov. Ku koncu vegetácie sa sclerotínia vyskytla na všetkých lokalitách. Vplyvom sucha a vysokých teplôt bolo napadnutie menej výrazné ako po ostatné roky. Vo Vranove sa u niekoľkých hybridov prejavil nedostatok bóru. U rastlín došlo k porušeniu stonky pod úborom až k odpadnutiu úboru.

Hmotnosť tisíc nažiek bola u hybridov v priemere vyššia ako v roku 2002 okrem lokality Vranov. Najvyššiu priemernú HTS dosiahli hybridy vo Veľkých Ripňanoch (73,2 g) a vo Veľkom Mederi (69,6 g). Na ostatných lokalitách bola HTS okolo 53 g. Najnižšia HTS bola vo Vranove (49,2 g).

Najvyššia priemerná úroda olejnatých hybridov bola rovnako ako HTS na lokalite Veľké Ripňany (priemer 4,79 t/ha; neskorý sortiment 5,03 t/ha). Vo Veľkom Mederi bola priemerná úroda 4,61 t/ha, pričom najlepšie výsledky boli v neskorom sortimente (4,77 t/ha). Ďalej nasledoval Báhoň s priemernou úrodou 4,44 t/ha, Vrakuňa 3,92 t/ha, v Želiezovciach bola priemerná úroda 3,22 t/ha a vo Vranove 3,18 t/ha. Najnižšiu úrodu dosiahli hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej na lokalite Želiezovce (2,93 t/ha). V porovnaní úrod s rokom 2002 boli lepšie výsledky na lokalitách Vrakuňa, Veľké Ripňany a Báhoň. Nižšie úrody v porovnaní s rokom 2002 boli dosiahnuté vo Veľkom Mederi, Želiezovciach a vo Vranove. Vo vzájomnom porovnaní jednotlivých sortimentov dosiahli najlepšie úrody neskoré a skoré hybridy (4,05 t/ha), potom nasledovali registrované hybridy s priemernou úrodou 3,86 t/ha a nakoniec sortiment hi-oleic a proteín s úrodou 3,65 t/ha.


Vystavené: 18.2.2004

Autor textu: Ing. Zuzana Hudecová