Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Beluša
Továrenská 421/2
018 61 Beluša
e-mail: Jana.Majdanova@uksup.sk
 
 


Novinky v sortimente odrôd ozimnej repky

V roku 2010 sa rozšíril sortiment registrovaných odrôd o jedenásť materiálov. V repkách pokračuje trend z minulých rokov, ktorý je charakteristický nárastom väčšieho počtu nových odrôd a ich následným uvádzaním do praxe. Odrodová skladba sa rýchlo mení, je pestrá, v súčasnosti je v národnej listine zapísaných 80 odrôd ozimnej repky. Zvyšuje sa podiel hybridov, ktorých je už 23.

Všetky nové odrody sú zahraničného pôvodu, zväčša ide o francúzske, nemecké a rakúske šľachtenie. Odrody, ktoré sa skúšali v rokoch 2007 - 2009 sa porovnávali na kontrolné odrody Manitoba a ES Astrid, hybridy na Baldur a Vectra, odrody skúšané v rokoch 2008 - 2009 na odrody Robust, Sansibar a Tatra, hybridy na Sitro a Rohan.

Nové repky sa vyznačujú dobrými vlastnosťami. Vysokú úrodu semena poskytuje Artoga, Tactic, Jimmy, ES Alienor, Ricco, vysokú úrodu oleja z hektára Tactic, Jimmy, Ricco, Artoga. Veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu má odroda Tactic. Skoršie sú odrody ES Alienor, ES Neptune a hybrid Tassilo. Odroda Ronny má zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji s mierne zvýšeným podielom kyseliny olejovej na úkor podielu kyseliny linolovej a linolénovej.

Popisy nových odrôd:

Artoga

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 2 rokoch štátnych skúšok.

Artoga je stredne skorý hybrid. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má veľmi dobrú. Úroda semena bola 105,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,36 g. Obsah oleja v sušine semena 46,0 % a obsah glukozinolátov 9,3 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH (D), Peine - Rosenthal, Nemecko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, Lučenec

Codirap

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 3 rokoch štátnych skúšok.

Codirap je stredne skorý hybrid. Rastliny sú vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,80 g. Obsah oleja v sušine semena 42,7 % a obsah glukozinolátov 11,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, najvyššie úrody dosahuje v kukuričnej a repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Caussade Semences, Z.I.de Maux, Francúzsko
Zástupca v SR: ECS SARL, Toulouse, Francúzsko

ES Alienor

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 3 rokoch štátnych skúšok.

ES Alienor je stredne skorá až skoršia odroda. Rastliny sú stredne vysoké až nižšie so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,3 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,55 g. Obsah oleja v sušine semena 43,6 % a obsah glukozinolátov 9,4 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody semena.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Mondonville, Francúzsko
Zástupca v SR: Finagro spol. s r.o., Bratislava

ES Neptune

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 3 rokoch štátnych skúšok.

ES Neptune je stredne skorý hybrid. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,43 g. Obsah oleja v sušine semena 42,9 % a obsah glukozinolátov 11,0 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje spoľahlivé úrody semena.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Mondonville, Francúzsko
Zástupca v SR: Finagro spol. s r.o., Bratislava

Hybrigold

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 3 rokoch štátnych skúšok.

Hybrigold je stredne skorý hybrid. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 96,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,62 g. Obsah oleja v sušine semena 42,0 % a obsah glukozinolátov 10,4 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dobré úrody dosahuje v repárskej oblasti.

Udržiavateľ: SA MOMONT Hennette et SES Fils, Francúzsko
Zástupca v SR: Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o., Trnava

Jimmy

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 3 rokoch štátnych skúšok.

Jimmy je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké až nižšie so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,6 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,76 g. Obsah oleja v sušine semena 43,8 % a obsah glukozinolátov 13,2 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Probstdorf, Rakúsko
Zástupca v SR: Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o., Trnava

Ricco

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 3 rokoch štátnych skúšok.

Ricco je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,3 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,10 g. Obsah oleja v sušine semena 44,9 % a obsah glukozinolátov 11,2 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody semena.

Udržiavateľ: KWS SAAT AG, Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA s.r.o., Záhorská Ves

Ronny

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 3 rokoch štátnych skúšok.

Ronny je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,6 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má malé, HTS je 3,76 g. Obsah oleja v sušine semena 42,6 % a obsah glukozinolátov 10,4 mikromolov/g semena. Odroda má zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji s mierne zvýšeným podielom kyseliny olejovej na úkor podielu kyseliny linolovej a linolénovej. Obsah kyseliny olejovej je 74,9 %. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Probstdorf, Rakúsko
Zástupca v SR: SAATBAU LINZ Slovensko, spol. s r.o., Trnava

Sherlock

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych skúšok.

Sherlock je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,4 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,27 g. Obsah oleja v sušine semena 45,7 % a obsah glukozinolátov 9,3 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje dobré úrody semena.

Udržiavateľ: KWS SAAT AG, Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA s.r.o., Záhorská Ves

Tactic

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov zaregistrovaná po 2 rokoch štátnych skúšok.

Tactic je stredne skorá odroda. Rastliny sú stredne vysoké až nižšie s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,0 % na priemer kontrolných odrôd. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,10 g. Obsah oleja v sušine semena 47,8 % a obsah glukozinolátov 9,8 mikromolov/g semena. Odroda je vhodná do všetkých oblastí pestovania repky, kde dosahuje vysoké úrody semena.

Udržiavateľ: Syngenta Seeds GmbH, Bad Salzuflen, Nemecko
Zástupca v SR: Syngenta Slovakia s.r.o., Bratislava

Tassilo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov zaregistrovaný po 3 rokoch štátnych skúšok.

Tassilo je stredne skorý hybrid. Rastliny sú stredne vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, HTS je 4,13 g. Obsah oleja v sušine semena 43,7 % a obsah glukozinolátov 10,1 mikromolov/g semena. Hybrid je vhodný do všetkých oblastí pestovania repky, dobré úrody dosahuje v repárskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS SAAT AG, Einbeck, Nemecko
Zástupca v SR: KWS SEMENA s.r.o., Záhorská VesVystavené 20.7.2010

Autor textu: Ing. Janka Majdanová