ODBORNÉ INFORMÁCIE / VINIČ  
Späť
Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého Autori textu: Jana Lakatošová; Ervín Jankura; Daniela Šmogrovičová; Ľubomíra Kakalíková (vystavené 3.4.2014)
Biologické odbourání kyselin Autor textu: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (vystavené 20.3.2014)
Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína Autor textu: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (vystavené 8.1.2014)
Dávno pestované odrody viniča - Ortliebske Autori textu: Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.; Ing. Rastislav Šimora (vystavené 9.12.2013)
Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín Autori textu: Ing. Milan Suhaj, CSc.; Ing. Martin Polovka, PhD.; RNDr. Mária Koreňovská; Ing. Elena Belajová; Ing. Ľubomír Daško, PhD.; Ing. Jana Sádecká, PhD.; Ing. Blanka Tobolková (vystavené 19.11.2013)
Asimilovatelný dusík, důležitý parametr kvality hroznů Autor textu: doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (vystavené 31.10.2013)
Reforma v odvetví vína nie je implementovaná (In: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č. 8, str. 8)
Pomůcky a ochranné prostředky pro vinohrady a sady Autor textu: Oslavan a.s.
Ochrana viniča na konci vegetačného obdobia a vplyv biotických a abiotických faktorov na vinič Autor textu: Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD.