ODBORNÉ INFORMÁCIE / TECHNICKÉ PLODINY  
Späť
Konopa dokáže oživiť regióny Autor textu: Pavol Remiaš (zdroj: Naše pole, 1/2013, str.46) (vystavené 22.2.2013)
Vhodnosť pôdno-klimatických podmienok Slovenska pre konopu siatu Autor textu: Ing. Eva Pekárová (vystavené 24.8.2011)