ODBORNÉ INFORMÁCIE / STRUKOVINY  
Späť
Inokulácia osiva ako súčasť pestovania strukovín Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc.(vystavené 19.6.2012)
Príprava pôdy pod hrach siaty Autor textu: Doc. Ing. Eva Candráková, PhD.(vystavené 2.5.2012)
Ochrana porastov strukovín proti burinám Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc.(vystavené 27.3.2012)
Zakladanie porastov sóje Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc. (vystavené 13.7.2011)
Vplyv odrody, inokulácie osiva a hnojenia na úrody sóje fazuľovej Autor textu: Ing. Jozef Beluský (vystavené 9.6.2010)
Zásady správneho zakladania porastu hrachu Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc. (vystavené 21.4.2010)
Ako ďalej s plochami sóje v SR? Autor textu: Ing. Štefan Szarka (vystavené 28.4.2009)
Novoregistrované odrody hrachu Autor textu: Ing. Zuzana Puchríková (vystavené 12.3.2009)
Vplyv systémov hospodárenia na úrodu zrna, slamy a hmotnosť 1000 zŕn hrachu siateho Autor textu: Ing. Štefan Žák, CSc.
Pestujme záhradné strukoviny Autor textu: Doc.Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
Vplyv zaburinenia na úrodu sóje fazuľovej pri bezorbovej technológii pestovania Autori textu: Ing.Danica Šariková,CSc., Ing. Andrej Hnát
Ekonomická efektívnosť pestovania bôbu obyčajného (Faba vulgaris Moench)pri sledovaných agrotechnických faktoroch Autori textu: Ing.Danica Šariková,CSc.
Technológia pestovania strukovín Autori textu: JAVOR, Ľ. - SUROVČÍK, J. a kolektív
Pestovanie sóje v našich podmienkach Autor textu: Ing.Danica Šariková,CSc.
Pestovanie sóje v závlahových podmienkach Autor textu: Ing. Vladimír Zápotočný
Vplyv výsevku a hustoty porastu na úrodnosť hrachu siateho Autor textu: Ing. Jozef Beluský
Vplyv výživy a hnojenia na úrodnosť hrachu siateho Autor textu: Ing. Jozef Beluský
Účinné ošetrenie cícera baranieho proti burinám Autor textu: Ing. Eva Škrobáková
Aby porast strukovín zostával čistý Autor textu: Ing. Eva Škrobáková