ODBORNÉ INFORMÁCIE / RASTLINÁ VÝROBA  
Späť
Bezorbové prísevy suchovzdorných druhov tráv a ďatelinovín - eliminácia klimatických zmien Autor textu: Ing. Jozef Čunderlík, PhD.
(zdroj: Naše pole 12/2013, str. 28-29) (vystavené 27.2.2014)
Ako sa starať o trávne porasty Autor textu: Ing. Jaroslav Golecký, PhD. (vystavené 27.2.2014)
Výber hybridov kukurice s rozmanitou genetikou na zvýšenie výnosov a ich stability Autor textu: Ing.Marek Jakubec (vystavené 4.2.2014)
Výsledky jesenného zberu Autor textu: Ing. Jarmila Dubravská, PhD. (vystavené 20.3.2013)
Reakcia hybridov kukurice na zahusťovanie porastu Autor textu: Ing. Katarína Hrčková (vystavené 26.2.2013)
Choroby kukurice Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 6.2.2013)
Zmeny v bilancii fosforu vplyvom spracovania pôdy Autori textu: Ing. Š. Žák, CSc.; Ing. R. Hašana, PhD.; Ing. R. Bušo, PhD.
(vystavené 7.12.2012)
Poznatky z listovej výživy selénom a titánom Autori textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.; Marek Skawiński (vystavené 13.11.2012)
Aplikovať alebo neaplikovať po zbere hlavných plodín hnojivá s obsahom dusíka? Autori textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.; Ing. Martin Jančich (vystavené 13.8.2012)
Je naša súčasná rastlinná výroba systémová? Autor textu: Ing. Jozef Smatana, PhD. (vystavené 8.8.2012)
Kvapalné hnojivá a listová výživa Autori textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.; Ing. Zuzana Kováčiková (vystavené 3.8.2012)
Situácia v hnojení poľnohospodárskych plodín - jarný jačmeň Autori textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 24.5.2012)
Úroveň výživy poľných plodín - kukurica na zrno Autori textu: Ing. Štefan Gáborík; Ing. Marcel Prístavka (vystavené 3.5.2012)
Úroveň výživy poľných plodín - ozimná repka Autor textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 26.4.2012)
Vlhké lúky - možnosti ich obhospodarovania a ochrany Autori textu: Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.; Ing. Iveta Ilavská, PhD.; Ing. Norbert Britaňák, PhD. (vystavené 17.2.2012)
Hodnotenie účinnosti hnojenia zrnovej kukurice Autor textu: Ing. Andrej Hnát (vystavené 28.9.2011)
Nedostatok chlóru a choroby rastlín Autori textu: Peter Kováčik; Martin Jančich (vystavené 20.6.2011)
Obzretie za "Dňom poľa Očová 2011" Autori textu: RNDr. Štefan Pollák; Ing. Miroslav Polák, PhD.; Ing. Daša Obrcianová; Ing. Mariana Jančová, PhD. (vystavené 13.6.2011)
Na jarné obhospodarovanie lúk a pasienkov je potrebná príprava už v zime Autori textu: Ing. Milan Michalec, CSc.; Ing. Vladimíra Vargová; Ing. Zuzana Kováčiková (vystavené 24.5.2011)
Kríza pretrváva - hnojiť, či nehnojiť? Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. (vystavené 7.12.2010)
Odpadová voda - kľúč k udržateľnému zavlažovaniu (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.10, str.1) (vystavené 16.11.2010)
Klimatická zmena a rastlinná produkcia v 21. storočí Autor textu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (vystavené 27.7.2010)
Hnojenie hlavných poľných plodín hospodárskymi hnojivami Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. (vystavené 18.5.2010)
Otázky týkajúce sa mimokoreňovej výživy rastlín Autor textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 26.4.2010)
Stav vo výžive poľných plodín na Slovensku Autor textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 30.10.2009)
Zásady výživy a hnojenia kukurice Autor textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 11.5.2009)
Význam listových hnojív vo výžive kukurice Autor textu: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. (vystavené 21.4.2009)
Význam a dôsledky používania kvalitného osiva Autor textu: prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc. (vystavené 20.1.2009)
Význam a pestovanie vymŕzajúcich medziplodín Autori textu: doc. Dr. Ing. Richard Pospišil, Ing. Zora Ondrejčíková
Trendy a budúcnosť rastlinnej výroby Autor textu: prof. Jan Vašák
Rizikové látky v poľnohospodárskych plodinách Ipeľského regiónu Autor textu: RNDr. Daniel Bajčan
Predsejbové skúšky osiva Autor textu: Juliana Kráľová
Skleník v záhradke Autor textu: Ing. Alžbeta Viteková
Zakladáme kompost Autor textu: Ing. Viteková A.
Pohyb kadmia v systéme pôda rastlina Autori textu: RNDr. Alžbeta Hegedûsová, PhD., Ing. Ondrej Hegedûs, CSc., doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
Odporúčané plochy a odrodová skladba jarných plodín pre  r. 2005 Autori textu:Ing. Štefan Adam, Ing. Pavel Zubal, CSc., Ing. Vladimír Sodoma, Ing. Lenka Sochorcová
Súčastný stav ekologického poľnohospodárstva v SR Autor textu: Ing. Ivan Kušnier
Špecifiká využívania TTP v nížinných oblastiach Autori textu: Prof. Ing. Ján Jančovič, PhD., Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Ponuka silážnych prípravkov v roku 2004 Autori textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.; Ing. Roman Mlynár
Fytopalivo z ornej pôdy Autori textu: doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc., doc.Ing.Peter Horbaj, CSc.
Očakávané zmeny v štruktúre a prosperite rastlinnej výroby v regiónoch Slovenska Autor textu: doc. Ing. Karol Kováč, Csc.
Nitrátová smernica a možnosti jej uplatnenia v prax Autori textu: Ing. Marta Klimeková; Ing. Zuzana Lehocká
Možnosti ovplyvnenia obsahu prístupného fosforu v pôde - termínom aplikácie fosforečného hnojiva Autori textu: Ing. Božena Pechová, CSc.
Jarné práce v chmeľniciach Autor textu: Ing. Vladimír Zápotočný
Využitie závlahy na zvyšovanie istoty zakladania porastu Autor textu: Ing. Štefan Žák, CSc.
Využitie hnojovice pri rešpektovaní ochrany životného prostredia Autori textu: Prof.Ing. Bízik Ján DrSc., Ing. Zápotočný Vladimír, Ing. Malá Štefánia
Úhor alebo pôda v pokoji Autor textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc.
Slama nie je odpadom Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Roman Hašana
Agrotechnické opatrenia na zníženie účinku nepriaznivých činiteľov pri ozimných plodinách. Autor textu: Ing. Jozef Surovčík, CSc.
Možnosti využívania medziplodín Autor textu: Doc. Ing. Helena Gregorová, CSc.
Zelené hnojenie - možná náhrada organických látok v pôde Autor textu: dr. Ing. Ladislav Ducsay
Potreba pestovania medziplodín Autor textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc.
Geneticky modifikované organizmy v systéme rastlinnej výroby Autor textu: Ing. Martin Užík, DrSc.