ODBORNÉ INFORMÁCIE / OKRASNÉ RASTLINY, TRÁVNIKY...  
Späť
DATABÁZA TRÁV
Zelená strecha Autor textu: doc. Ing. Ján Novák, PhD.
Lúčne byliny v trávnikoch Autor textu: doc. Ing. Ján Novák, PhD.
Faktory ovplyvňujúce kvalitu trávnikov Autor textu: doc. Ing. Helena. Gregorová, CSc.$